Αύξηση έσοδων 78% για τη Fraport το 2018

Αύξηση έσοδων 78% για τη Fraport το 2018

2' 49" χρόνος ανάγνωσης

Αύξηση εσόδων και μείωση καθαρών κερδών παρουσίασε η Fraport στο 2018. Οι δύο εταιρείες Fraport Greece A και Fraport Greece B που διαχειρίζονται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, παρουσίασαν για την περασμένη χρονιά συνολικά έσοδα 415,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 78,1%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) των δύο επιχειρήσεων σημείωσαν αύξηση κατά 22,8% και ανήλθαν σε 144,1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη, ωστόσο, υποχώρησαν και βρέθηκαν οριακά θετικά στα 0,7 εκατ. ευρώ έναντι καθαρού κέρδους μετά από φόρους 14,37 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα μεγέθη δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα, καθώς η Fraport Greece ανέλαβε τη λειτουργία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας τον Απρίλιο του 2017. Επομένως, τα μεγέθη του 2017 αναφέρονται στους εννέα τελευταίους μήνες του έτους.

Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων, οι οποίες βάσει του λογιστικού προτύπου 12 (ΕΔΔΠΧΠ 12: Συμφωνίες για παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών), θεωρείται έσοδο. Ταυτόχρονα, όμως, λογίζεται ως έξοδο και ως συνέπεια δεν επηρεάζει τη κερδοφορία της επιχείρησης. Συνολικά, η Fraport θεώρησε έσοδο επενδύσεις ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, έναντι 22 εκατ. ευρώ το 2017.

Πάντως, ανεξαρτήτως της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου 12, τα λειτουργικά έσοδα είναι αυξημένα για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Οι εισπράξεις για παράδειγμα από αεροπορικές υπηρεσίες αυξήθηκαν το 2018 κατά περίπου 40%, φτάνοντας τα 230 εκατ. ευρώ έναντι 165 εκατ. ευρώ το 2017.

Επίσης, τα έσοδα από ενοίκια και εμπορικές αξιοποιήσεις ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ, αντί 23 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Η καθαρή κερδοφορία της Fraport επλήγη από τις υψηλές αποσβέσεις και τα υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα. Η εταιρεία πέρυσι είχε αποσβέσεις ύψους 44,7 εκατ. ευρώ έναντι 32,0 εκατ. ευρώ το 2017. Επίσης, οι χρηματοοικονομικές δαπάνες (τόκοι, αποπληρωμές δανείων κ.λπ.) ανήλθαν στο ύψος των 93,2 εκατ. ευρώ έναντι 64,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι πιο κερδοφόρος επιχείρηση είναι πρώτη εταιρεία (Fraport Greece A) που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια της ΒΔ Ελλάδος.

H εταιρεία είχε πέρυσι καθαρά κέρδη μετά από φόρους 11,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13% σε σχέση με το 2017. Η δεύτερη εταιρεία (Fraport Greece B), η οποία διαχειρίζεται τα αεροδρόμια ΝΑ Ελλάδος είχε πέρυσι καθαρές ζημίες ύψους 10,8 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 1,1 εκατ. ευρώ το 2017.

Πρώτο σε έσοδα μεταξύ των 14 περιφερειακών αεροδρομίων πέρυσι κατετάγη το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Τα έσοδα ανήλθαν σε 52,5 εκατ. ευρώ έναντι 37,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Ακολούθησε το αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου με έσοδα 42,5 εκατ. ευρώ (37,6 εκατ. ευρώ το 2017), ενώ στα αεροδρόμια με τα σημαντικότερα έσοδα συγκαταλέγονται ακόμη το «Ι. Καποδίστριας» της Κέρκυρας με έσοδα 25,9 εκατ. ευρώ (21,3 εκατ. ευρώ), το αεροδρόμιο των Χανίων με έσοδα 23,1 εκατ. ευρώ (20,7 εκατ. ευρώ) και το αεροδρόμιο της Κω με έσοδα 20,3 εκατ. ευρώ (16,2 εκατ. ευρώ). Τα υπόλοιπα εννέα αεροδρόμια έχουν έσοδα χαμηλότερα των 20 εκατ. ευρώ.

Οι δύο εταιρείες διαχείρισης των 14 αεροδρομίων απασχολούσαν 427 εργαζομένους στο τέλος του 2018, έναντι 396 εργαζομένων που ήταν στο τέλος του 2017. Στο προσωπικό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Fraport Greece Παροχή Υπηρεσιών, η οποία προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες στις δύο εταιρείες διαχείρισης των αεροδρομίων. Η τελευταία απασχολούσε 199 εργαζομένους στο τέλος του 2018, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων στις εταιρείες του ομίλου Fraport Greece σε 626 εργαζομένους, έναντι 564 που ήταν στο τέλος του 2017.

H Fraport αναφέρει ακόμη ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της Intrakat ανερχόταν σε 186 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, έναντι 331,4 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2017.