Ολοκληρώνεται ο εταιρικός μετασχηματισμός της «Τιτάν»

Ολοκληρώνεται ο εταιρικός μετασχηματισμός της «Τιτάν»

2' 31" χρόνος ανάγνωσης

Το πράσινο φως άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο αίτημα της Titan Cement International SA, τη νέα μητρική του ομίλου «Τιτάν», αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. Τσιμέντων «Τιτάν», τις οποίες δεν απέκτησε μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιήθηκε χθες στον όμιλο «Τιτάν», με την 19η Αυγούστου να ορίζεται ως η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 01.08.2019, το δικαίωμα εξαγοράς αφορά την απόκτηση 4.521.978 κοινών μετοχών και 563.879 προνομιούχων μετοχών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν είτε μια μετοχή της Titan Cement International για κάθε μετοχή τους, είτε το ποσό των 19,64 ευρώ για κάθε κοινή μετοχή και 18,98 για κάθε προνομιούχο μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Titan Cement International SA έχουν ξεκινήσει να τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων από την Τρίτη 23 Ιουλίου. Συνολικά, πρόκειται για 78.668.627 κοινές ονομαστικές μετοχές υπό το σύμβολο «TITC».

Οι εν λόγω μετοχές προέκυψαν ως αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει η εταιρεία προς τους μετόχους της, με το ποσοστό αποδοχής αυτής να ανέρχεται σε 93% για τις κοινές μετοχές και 92,3% για τις προνομιούχες μετοχές. Βάσει των όρων που είχαν τεθεί, η πρόταση θα ήταν επιτυχημένη αν προέκυπτε αποδοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 75% τόσο για τις κοινές όσο και για τις προνομιούχες μετοχές.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου του ομίλου, επιδιώχθηκε η παράλληλη διαπραγμάτευση σε τρία διαφορετικά χρηματιστήρια προκειμένου να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου «Τιτάν», που έχει παρουσία σε 14 χώρες, ενώ αντλεί το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών του από τις αγορές του εξωτερικού. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο που έχει καταρτιστεί, η ελληνική παρουσία του ομίλου θα παραμείνει ως έχει μέχρι σήμερα, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων όσο και σε επίπεδο παραγωγικών μονάδων, ενώ θα συνεχιστεί και η απόδοση φόρων στην Ελλάδα από την Α.Ε. Τσιμέντων «Τιτάν», σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος της εν Ελλάδι δραστηριότητας και χωρίς να ενοποιούνται πλέον τα κέρδη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι, κατ’ αρχάς, η απόκτηση πρόσβασης σε ευρύτερη βάση επενδυτών και με τον τρόπο αυτό να διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του ομίλου, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Ετσι, η χρηματοδότηση του ομίλου, στοιχείο καθοριστικό για τη μελλοντική ανάπτυξη, θα γίνεται πλέον με όρους ανάλογους εκείνων που εξασφαλίζουν οι ανταγωνιστές της «Τιτάν».

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, με αφορμή την εισαγωγή του ομίλου στο Euronext, ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Α.Ε. Τσιμέντων «Τιτάν» και πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου, ανέφερε ότι η εισαγωγή στο Euronext αποτελεί σημαντικό ορόσημο σε μια πορεία 117 ετών, αντανακλώντας πλήρως τον διεθνή προσανατολισμό και αποτύπωμα του ομίλου «Τιτάν». Αντιστοίχως, ο κ. Νέλλος Κανελλόπουλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. Τσιμέντων «Τιτάν», σημείωσε ότι η «Τιτάν», με ενισχυμένο το διεθνές αποτύπωμά της και την ανταγωνιστικότητά της, θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης στην Ελλάδα.