ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2018 για Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2018 για Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Με αύξηση πωλήσεων σε όγκο και αξία και με διψήφια αύξηση των κερδών έκλεισε το 2018 για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Η εταιρεία, θυγατρική του ομίλου Heineken στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οικονομική έκθεσή της για τη χρήση του 2018 είχε πωλήσεις 324,7 εκατ. ευρώ έναντι 314,5 εκατ. ευρώ το 2017. Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας, εξαιρουμένου δηλαδή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην μπίρα, που εισπράττει η ζυθοποιία για λογαριασμό του κράτους, ήταν 206,82 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 197,96 εκατ. ευρώ το 2017.

Η αύξηση του τζίρου αποδίδεται από την εταιρεία κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,8% στην εγχώρια αγορά, η οποία οφείλεται στα καινούργια προϊόντα που τοποθέτησε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία τη χρονιά που πέρασε και στις πολύ καλές επιδόσεις της μπίρας ΑΛΦΑ. Η «ελληνικότητα» του εν λόγω σήματος σε σύγκριση με την ανταγωνιστική τιμή του έχει ενισχύσει σημαντικά τις πωλήσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας την εταιρεία να κάνει πρόσθετες επενδύσεις στο σήμα αυτό τόσο στην παραγωγή νέων κωδικών όσο και στη διαφήμιση και εν γένει στις ενέργειες προώθησης.

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2018 σε 17,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 26,3% σε σύγκριση με το 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 12,1 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 12,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας είχε διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 99,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 69,06 εκατ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Για την τρέχουσα χρήση, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναμένει ότι θα είναι επίσης κερδοφόρα, με τη στρατηγική της εταιρείας να κινείται στους ακόλουθους άξονες:

– Ενδυνάμωση των μαρκών και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με τα νέα προϊόντα.

– Ελεγχος του λειτουργικού κόστους.

– Ανάπτυξη συνολικά της ελληνικής αγοράς ζύθου.

– Συνεχής παρακολούθηση της ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου.

– Επικοινωνία κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η εταιρεία στην οικονομική της έκθεση για το πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού ύψους 31,45 εκατ. ευρώ, το οποίο επιβλήθηκε στην εταιρεία στα τέλη του 2015, έπειτα από μακροχρόνια έρευνα. Επί του θέματος υπάρχει ακόμη δικαστική εκκρεμότητα, καθώς η εταιρεία, αν και το πρόστιμο έχει μειωθεί, έχει ασκήσει αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης 4055/2017 του Διοικητικού Εφετείου. Με την εν λόγω απόφαση μειώθηκε το πρόστιμο, δεν ακυρώθηκε όμως η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η δικάσιμος στο ΣτΕ έχει ορισθεί για τις 2 Οκτωβρίου 2019.