ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πενιχρά έσοδα και μεγάλες ζημίες για τα ΕΑΣ το 2018

Πενιχρά έσοδα και μεγάλες ζημίες για τα ΕΑΣ το 2018

«Κάθε πέρυσι και καλύτερα» ισχύει για την αμυντική βιομηχανία μας. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)» για το 2018. Η εταιρεία παρουσίασε πέρυσι έσοδα 13,4 εκατ. ευρώ και ζημίες 150.000 ευρώ. Οι ζημίες, ωστόσο, θα ήταν πολύ υψηλότερες εάν η εταιρεία δεν λάμβανε ειδική επιχορήγηση ύψους 19,5 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή προμηθευτών.

Παρά το γεγονός, όμως, ότι η εταιρεία συνεχίζει να χρηματοδοτείται με εκατομμύρια ευρώ, εμφανίζει πενιχρά έσοδα. Ο τζίρος, δε, προέρχεται σε ποσοστό 99% από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Οι εξαγωγές της εταιρείας, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, μόλις που ξεπέρασαν τις 400.000 ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνον η μισθοδοσία των περίπου 500 εργαζομένων της βιομηχανίας ανήλθε στο ύψος των 13,7 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας οριακά τα έσοδα της επιχείρησης. Επίσης τα συνολικά έξοδα λειτουργίας, ύψους 29 εκατ. ευρώ, ήταν υπερδιπλάσια των εσόδων της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ορκωτοί λογιστές εκφράζουν για άλλη μία φορά την αμφιβολία τους για τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης. Ειδικότερα, οι ορκωτοί λογιστές επισημαίνουν τις αρνητικές ταμειακές ροές, την αρνητική καθαρή θέση κ.ά. και διατυπώνουν αμφιβολία για τις δυνατότητες συνέχισης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η διοίκηση της εταιρείας, ωστόσο, συνεχίζει να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις στη βάση της συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης (going concern basis), έχοντας αποκλειστικά τις πλάτες του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι οικονομικές καταστάσεις, «η πολιτική ενίσχυσης της επιχείρησης “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.” από το ελληνικό Δημόσιο μέσα από νέες παραγγελίες (συμβάσεις) αποτελεί βασικό παράγοντα και προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και ότι αυτό αποτελεί την κατάλληλη βάση για την προετοιμασία της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων».

Αυτό φάνηκε και στην προηγούμενη χρήση, όταν η αμυντική βιομηχανία της χώρας, εκτός από την ειδική επιχορήγηση ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, έλαβε κεφαλαιακή ενίσχυση 5,8 εκατ. ευρώ με τη μορφή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω καταβολής μετρητών, ενώ παράλληλα το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 62 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση χρεών. Με άλλα λόγια, η εταιρεία μόνον πέρυσι κόστισε στον Ελληνα φορολογούμενο πάνω από 80 εκατ. ευρώ και πέτυχε να φέρει έσοδα 13 εκατ. ευρώ.

Η διοίκησή της ωστόσο αισιοδοξεί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το 2019 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης. Ηδη για το α΄ εξάμηνο του 2019 αναφέρει έσοδα ύψους 21 εκατ. ευρώ και σημειώνει ότι με την πορεία που έχουν λάβει έως σήμερα θα πλησιάσουν τα 38 εκατ. ευρώ. Επίσης έχει ανακοινώσει την ανακατασκευή περίπου 92 τεθωρακισμένων οχημάτων για την Αίγυπτο. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 26μηνη, αλλά το ύψος της δεν γνωστοποιήθηκε. Βεβαίως και η δουλειά αυτή αποτελεί έμμεση ενίσχυση της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφού τα 92 οχήματα αποτελούν δωρεά της χώρας μας προς την Αίγυπτο, η οποία έβαλε ως προϋπόθεση η ανακατασκευή τους να γίνει στην Ελλάδα. Τέλος, η εταιρεία αναφέρει ότι διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου 92 εκατ. ευρώ.

Τα όποια μεγέθη, πάντως, υπολείπονται του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται η ελληνική οικονομία. Η εταιρεία έχει κοστίσει στον Ελληνα φορολογούμενο πάνω από 1,5 δισ. ευρώ , με βάση τις συσσωρευμένες ζημίες. Η εταιρεία φέρει ακόμη δανεισμό ύψους 217 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 65 εκατ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν μέσα στο 2019. Προφανώς για άλλη μία χρονιά το υπουργείο Οικονομικών θα κεφαλαιοποιήσει χρέη της εταιρείας στις τράπεζες και στο ελληνικό Δημόσιο, εάν δεν το έχει πράξει ήδη.