ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρηση πωλήσεων και κερδών για τη ΦΑΓΕ το α΄ εξάμηνο 2019

Υποχώρηση πωλήσεων και κερδών για τη ΦΑΓΕ το α΄ εξάμηνο 2019

Σημαντικές απώλειες σε τζίρο και κέρδη κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2019 η ΦΑΓΕ, με τις πωλήσεις να υποχωρούν σχεδόν σε όλες τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται –με εξαίρεση την Ιταλία– σημάδι σε μεγάλο βαθμό του κορεσμού που έχει επέλθει, κυρίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην κατηγορία του γιαουρτιού ελληνικού τύπου. Η εταιρεία αποδίδει την κάμψη τζίρου και κερδών στη μείωση των τιμών πώλησης, κάτι που μεταφράζεται σε πίεση από τον ανταγωνισμό, στην αύξηση την ίδια ώρα της τιμής γάλακτος που αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη και στις διαφορές των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η γαλακτοβιομηχανία, οι πωλήσεις της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε 258,3 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας μείωση 12,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Η μείωση αυτή, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της ΦΑΓΕ, οφείλεται στην υποχώρηση των πωλήσεων σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο κατά 14,2%, 18,5% και 5,5% αντιστοίχως. Περαιτέρω απώλειες συγκρατήθηκαν από την αύξηση των πωλήσεων στην Ιταλία κατά 0,8%, μια αγορά που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης για το ελληνικό γιαούρτι.

Σύμφωνα με τη ΦΑΓΕ, η κάμψη του τζίρου οφείλεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 5,2% στο α΄ εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, στη μείωση της καθαρής τιμής πώλησης κατά 4,5% στις αγορές στις οποίες διαθέτει τα προϊόντα της η γαλακτοβιομηχανία, ενώ υπάρχει και αρνητική επίδραση 2,7% ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του ευρώ και της στερλίνας.

Η μείωση στον όγκο πωλήσεων ήταν εντονότερη στις ΗΠΑ, κατά 11,6% και πολύ μικρότερη στην Ελλάδα, κατά 0,9%, ενώ αντιθέτως στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε το προηγούμενο εξάμηνο ο όγκος πωλήσεων κατά 7,6%. 

Η δραστηριότητα εκτός Ελλάδας παραμένει η κύρια πηγή τζίρου για τη ΦΑΓΕ, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι πωλήσεις της εκτός ελληνικών συνόρων αντιστοιχούσαν στο 85,3% του συνολικού της τζίρου έναντι ποσοστού 84,2% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα μεικτά κέρδη της ΦΑΓΕ υποχώρησαν κατά 23,3%, στα 103,5 εκατ. δολάρια, με την εταιρεία να αποδίδει τη σημαντική αυτή μείωση στη μεγάλη αύξηση της τιμής γάλακτος τόσο αυτού που χρησιμοποιεί στο εργοστάσιό της στις ΗΠΑ όσο και αυτού στις εγκαταστάσεις της στην Ευρώπη (σ.σ. η εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο στην Ελλάδα και κατασκευάζει μονάδα στο Λουξεμβούργο, όμως στην οικονομική της έκθεση κάνει λόγο για ευρωπαϊκές μονάδες). Η αύξηση της τιμής του γάλακτος ήταν της τάξεως του 15,4% στις ΗΠΑ και 34,5% στην Ευρώπη.

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν σχεδόν στο μισό, στα 17,6 εκατ. δολάρια έναντι 34,3 εκατ. δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στα καθαρά κέρδη τα οποία διαμορφώθηκαν σε 14,2 εκατ. δολάρια από 26 εκατ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι επενδυτικές δαπάνες της ΦΑΓΕ ανήλθαν σε 10,2 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων 7,2 εκατ. δολάρια χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις στο εργοστάσιο της στο Τζονστάουν της Νέας Υόρκης, 1,6 εκατ. δολάρια για τις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα για το υπό κατασκευήν εργοστάσιο στο Λουξεμβούργο.  

Υπενθυμίζεται ότι η έδρα της ΦΑΓΕ έχει μεταφερθεί από το 2012 στο Λουξεμβούργο και πλέον έχει τη μορφή εταιρείας συμμετοχών. Θυγατρικές έχει στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η θυγατρική εμπορική στην Ιταλία συγχωνεύθηκε και απορροφήθηκε από τον όμιλο και η αντίστοιχη θυγατρική στη Γερμανία ρευστοποιήθηκε.