ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει ο τομέας της μεταποίησης

simadia-anakampsis-emfanizei-o-tome-as-tis-metapoi-isis-2333217

 Η επιβράδυνση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία για το β΄ τρίμηνο του 2019, που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, οφείλεται στην υποχώρηση της παραγωγής στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ, αντιθέτως, αντισταθμιστικά επέδρασε ο τομέας της μεταποίησης.

Αυτό σημειώνει σε ανάλυσή της η Eurobank Research, υπογραμμίζοντας ότι τα τρία τελευταία χρόνια ο τομέας της μεταποίησης στην Ελλάδα παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης με τη μέση ετήσια μεταβολή της πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας να διαμορφώνεται στο 3,4%. Οπως παρατηρεί η Eurobank, θετικό στοιχείο για την προοπτική των επενδύσεων στον εν λόγω τομέα είναι το γεγονός ότι από το τέλος του 2012, ο βαθμός χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία παρουσιάζει ανοδική τάση.

Συγκεκριμένα, από 64,3% το 2012 ενισχύθηκε στο 70,9% το 2018, τιμή που είναι οριακά υψηλότερη από αυτή του 2009, αλλά μικρότερη (-6,7%) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1995-2007. Ως εκ τούτου, συμπεραίνουν οι αναλυτές της Eurobank, στην περίπτωση που καλυφθεί το κενό αυτό, περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης στο μέλλον θα πρέπει να καλυφθεί με ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω αύξησης των καθαρών επενδύσεων παγίων.

Ο δείκτης παραγωγής του τομέα της μεταποίησης ενισχύθηκε σε ετήσια βάση 2,6% καταγράφοντας επιτάχυνση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Εντούτοις, σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής παρέμεινε στάσιμος, έπειτα από αύξηση 0,7% το α΄ τρίμηνο 2019. Για το σύνολο του α΄ εξαμήνου 2019, η παραγωγή στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε σε ετήσια και σε εξαμηνιαία βάση κατά 2,2% και 1,2% αντίστοιχα (από 3,4% και 1,0% αντίστοιχα το β΄ εξάμηνο 2018). Η επιβράδυνση ωστόσο του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης της Ε.Ε.-28 και της Ευρωζώνης δημιουργεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank, κινδύνους για την οικονομική δραστηριότητα τόσο στον τομέα της ελληνικής μεταποίησης όσο και στο σύνολο της οικονομίας το 2019.

Στον τομέα ηλεκτρικού ρεύματος η παραγωγή μειώθηκε -4,7% και -7% σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση αντίστοιχα, ενώ στον τομέα του νερού η παραγωγή συρρικνώθηκε -2,1% και -3,0% σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση αντίστοιχα. Συνολικά στο β΄ τρίμηνο η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε στο 0,6% από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής καταγράφηκε συρρίκνωση -1,4% από -0,2% το α΄ τρίμηνο 2019.

Τέλος, για το σύνολο του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα αυξήθηκε σε ετήσια βάση 1% από 2,3% το β΄ εξάμηνο 2018, ενώ σε όρους εξαμηνιαίας μεταβολής συρρικνώθηκε -0,4% από ενίσχυση 1,5% το προηγούμενο εξάμηνο.