ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποζημιώσεις 125,9 εκατ. από την Interamerican το πρώτο εξάμηνο

Αποζημιώσεις 125,9 εκατ. από την Interamerican το πρώτο εξάμηνο

Αποζημιώσεις ύψους 125,9 εκατ. ευρώ κατέβαλε το πρώτο εξάμηνο του 2019 η Interamerican καλύπτοντας 200.789 περιπτώσεις. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, παρατηρείται κατά 6% μείωση καταβολών στον κλάδο ζωής –που οφείλεται κυρίως σε λιγότερες λήξεις συμβολαίων– και στον κλάδο υγείας, λόγω μείωσης των δαπανών νοσηλείας. Αντίθετα σημαντική αύξηση παρατηρείται στις αποζημιώσεις των κλάδων γενικών ασφαλίσεων, εξαιτίας καταστροφικών γεγονότων.

Ειδικότερα, η Interamerican κατέβαλε για συμβόλαια ζωής 32,8 εκατ. ευρώ σε 7.682 περιπτώσεις, με 14,7 εκατ. ευρώ σε λήξεις συμβολαίων ζωής. Στον κλάδο υγείας, σε 104.359 περιπτώσεις πληρώθηκαν 28,1 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, για νοσοκομειακά προγράμματα και νοσηλείες προγραμμάτων Medisystem το καταβεβλημένο ποσόν έφθασε στα 21,9 εκατ. ευρώ, ενώ αξιοσημείωτη είναι η ανταπόκριση στην κάλυψη ασφαλισμένων με το νέο, πρωτοποριακό σύστημα Υγείας «bewell», με διαχείριση 2.863 περιπτώσεων για επισκέψεις σε ιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλείες και άλλες υπηρεσίες κατά τους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας του συστήματος. Στις γενικές ασφαλίσεις, αντιμετωπίστηκαν συνολικά 32.251 περιπτώσεις και πληρώθηκαν 52,2 εκατ.  ευρώ. Επιμέρους, για 1.851 συμβάντα που καλύπτονταν με συμβόλαια κατοικίας και επιχείρησης, πληρώθηκαν 12,5 εκατ. ευρώ και σε 27.215 ιδιοκτήτες οχημάτων 34,5 εκατ. ευρώ. Στις αποζημιώσεις ομαδικών ασφαλίσεων, σε σύνολο 56.497 πληρωμών συνολικού ποσού 12,8 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μερίδιο είχαν οι καταβολές για συμβόλαια ζωής – υγείας και ζημιών που έφθασαν στα 7,3 εκατ. ευρώ, ενώ για συνταξιοδοτικά πληρώθηκαν 4,5 εκατ. ευρώ. Η δημιουργία σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της Interamerican και του πελάτη δομείται πάνω στη συστηματική διαχείριση με το Customer Relationship Management και με την εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών, που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των ασφαλισμένων.

Η πιο πρόσφατη ηλεκτρονική έρευνα, που διενεργεί ετησίως η εταιρεία, καταδεικνύει ποσοστό 85,7% ικανοποιημένων και πολύ ικανοποιημένων πελατών στο σύνολο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, με υψηλότερη την ικανοποίηση στους κλάδους αυτοκινήτου (89%) και κατοικίας (88%). Επισημαίνεται ότι ο ειδικός δείκτης Net Promoter Score (NPS) έχει ανέλθει στις 63 μονάδες και είναι εντυπωσιακά υψηλός για τα διεθνή standards. Το σύστημα NPS αποδίδει τον βαθμό ικανοποίησης, πίστης και διάθεσης για σύσταση της Interamerican σε τρίτους, με βάση τις απαντήσεις πελατών που έχουν εξυπηρετηθεί. Η εταιρεία παρακολουθεί τον δείκτη NPS από το 2014, έχοντας καταγράψει έκτοτε ιδιαίτερα σημαντική αύξηση 15 μονάδων. «Ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της ασφαλιστικής λειτουργίας και εμπορικής πολιτικής μας, που πλέον διευρύνεται έξω από τα παραδοσιακά όρια της ασφάλισης. Στη λογική της δημιουργίας μιας νέας, εμπλουτισμένης εμπειρίας για τους ασφαλισμένους μας, συνδεόμαστε όλο και περισσότερο με την καθημερινότητά τους, επηρεάζοντας τον τρόπο και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους», υπογραμμίζει ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican.