ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαφόν €3.725,11 στις συντάξεις με αναδρομική ισχύ

plafon-e3-725-11-stis-syntaxeis-me-anadromiki-ischy-2333715

Με αναδρομική ισχύ έρχεται για παλαιούς και νέους συνταξιούχους το καινούργιο πλαφόν στις κύριες συντάξεις του ΕΦΚΑ, το οποίο διαμορφώνεται σε 3.725,11 ευρώ προ φόρου. Το μεικτό ανώτατο ποσό ανέρχεται στις 4.608 ευρώ καθώς ισούται με 12 εθνικές συντάξεις, αλλά το καθαρό προ φόρου περιορίζεται σε 3.725,11 ευρώ, καθώς από το μεικτό αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ (14%) και η εισφορά υγείας (6%).

Η σχετική εγκύκλιος με όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις υπεγράφη και δημοσιεύθηκε χθες, ενώ η εφαρμογή του πλαφόν είναι αναδρομική με δύο ταχύτητες:

1. Για τους παλαιούς συνταξιούχους, δηλαδή όσους ελάμβαναν σύνταξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (έως 12 Μαΐου 2016) και των οποίων η σύνταξη επανυπολογίστηκε, το νέο ανώτατο όριο εφαρμόζεται από 1.1.2019, ημερομηνία έναρξης καταβολής του νέου ποσού που προέκυψε από τον επανυπολογισμό. Αυτό συμβαίνει καθώς για το προγενέστερο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι 31.12.2018, υπήρχε πλαφόν στις 2.000 ευρώ για μια κύρια σύνταξη και 3.000 ευρώ για άθροισμα συντάξεων.

2. Για τους νέους συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη από 13 Μαΐου 2016 και μετά (έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου), με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, το νέο πλαφόν εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης όποτε κι αν είναι αυτή.

Οσοι παλαιοί ή νέοι συνταξιούχοι έχουν εισπράξει υψηλότερα ποσά από 3.725 ευρώ τον μήνα, θα πρέπει να τα επιστρέψουν με παρακράτηση του 20% στην  καταβαλλόμενη σύνταξή τους. Η μηνιαία παρακράτηση διαμορφώνεται δηλαδή στα 745 ευρώ.

«Αυτό που δεν έκαναν τρία ολόκληρα χρόνια δηλώνοντας ότι δεν πρόλαβαν, το έκανε η σημερινή κυβέρνηση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, δείχνοντας αντανακλαστικά και αποφασιστικότητα. Μετά τη νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες, την οποία δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί η σημερινή εγκύκλιος που καθιερώνει πλέον, με όρους αναδιανομής, ανταποδοτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, το νέο πλαίσιο προσδιορισμού του ύψους των συντάξεων. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προς όφελος των ανέργων, των εργαζομένων και των συνταξιούχων», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Οι συντάξεις που υπάγονται στο ανώτατο όριο είναι:

• Ολες οι νέες κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου για αιτήσεις από 13 Μαΐου 2016 και μετά. Επίσης όλες οι κύριες συντάξεις που θα εκδοθούν από τώρα και στο εξής με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου. Το νέο ανώτατο πλαφόν ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτούνται τώρα και στο μέλλον, ενώ θα πάψει να ισχύει όταν φτάσει να συνταξιοδοτηθεί η γενιά εργαζομένων που πρωτοασφαλίστηκε από 1/1/2017 και εφεξής.

• Ολες οι παλαιές κύριες συντάξεις που είχαν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 και έχουν επανυπολογιστεί από τον ΕΦΚΑ με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. 

Ως σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων για την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου ορίζεται η μεικτή μηνιαία σύνταξη/συντάξεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους προσαυξήσεις, όπως για παράδειγμα το επίδομα τέκνων, η προσωπική διαφορά κ.ά. Αντίθετα, τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας, δηλαδή το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας και το επίδομα ανικανότητας, εξαιρούνται από την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν καθορισθεί. Το πλαφόν αφορά αποκλειστικά και μόνο τις συντάξεις που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ. Οσοι έχουν υψηλότερες συντάξεις θα επιστρέψουν άτοκα το υπερβάλλον του ανωτάτου ορίου καταβαλλόμενο ποσό, με παρακράτηση του 20% της καταβαλλόμενης σύνταξης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού.
Κρατήσεις

Επί του ακαθάριστου ποσού των 4.608 ευρώ, εφαρμόζεται αρχικώς η κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ (4.608 * 14% = 645,12 ευρώ). Στη συνέχεια παρακρατείται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης ύψους 6%. Δηλαδή: 4.608 – 645,12 = 3.962,88 * 6% = 237,77 ευρώ. Συνεπώς, το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.725,11 ευρώ. Εξυπακούεται ότι για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων που, με βάση διατάξεις νόμων έχουν εξαιρεθεί από την ΕΑΣ, η εξαίρεση εξακολουθεί υφιστάμενη και επί του νέου ανωτάτου ορίου σύνταξης. Το ίδιο συμβαίνει και εφόσον υφίσταται εξαίρεση από την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

Τρία παραδείγματα με το νέο ανώτατο όριο

Παράδειγμα 1. Συνταξιούχος, μετά την 12.05.2016, λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης ύψους 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική και 5.600 ευρώ ανταποδοτική). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ακαθάριστο ανώτατο όριο των 4.608 ευρώ, συνεπώς ο συνταξιούχος θα λάβει ακαθάριστο μηνιαίο ποσό σύνταξης που ανέρχεται σε 4.608 ευρώ. Το καθαρό προ φόρου ποσό της καταβληθείσας σύνταξής του ανέρχεται στο ποσό των 3.725,11 ευρώ.

Το ανώτατο όριο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και οι επιπλέον διαφορές αναζητούνται άτοκα και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης (3.725,11 * 20% = 745,02 ευρώ) και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.

Το ίδιο ως άνω ισχύει και στην περίπτωση που συνταξιούχος λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης ύψους €5.984 (€384 εθνική, €5.300 ανταποδοτική και 300 ευρώ προσαύξηση).

Παράδειγμα 2. Συνταξιούχος πριν από τις 12.5.2016 λαμβάνει καθαρό προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης ύψους 3.000 ευρώ. Το ακαθάριστο ποσό της επανυπολογισθείσας σύνταξής του από 1.1.2019 ανέρχεται σε 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική και 5.600 ευρώ ανταποδοτική). Επ’ αυτού έχουν εφαρμοστεί οι παρακάτω κρατήσεις: 14% για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ (5.984 * 14% = 5.146,24 ευρώ). Και στο εναπομείναν ποσό 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (5.146,24 *6% =  4.837,47 ευρώ).

Η προσωπική διαφορά ανέρχεται σε 1.837,47 ευρώ (4.837,47 – 3.000) η οποία καταβάλλεται ετησίως κατά το ένα πέμπτο σταδιακά και ισόποσα από 1.1.2019. Ως εκ τούτου, το 2019 ο συνταξιούχος λαμβάνει καθαρό προ φόρου μηνιαίο ποσό σύνταξης ύψους 3.367,49 ευρώ (3.000 + 1/5 * 1.837,47).

Το ποσό αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον συνταξιούχο καθ’ όλο το έτος 2019 γιατί είναι μικρότερο των 3.725,11 ευρώ.

Για το έτος 2020 ο εν λόγω συνταξιούχος, επειδή το ποσό της σύνταξης με την προσωπική διαφορά υπερβαίνει το ανώτατο όριο (3.000 + 2/5 * 1837,47 = 3.734,94 ευρώ), θα λάβει 3.725,11 ευρώ.

Παράδειγμα 3. Στην περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει περισσότερες της μιας κύριες συντάξεις, αυτές αθροίζονται, γίνονται οι κατά νόμο κρατήσεις και όποιο ποσό υπερβαίνει το ανώτατο όριο, με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, περικόπτεται.