ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη για τον όμιλο των ΕΛΠΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019

kerdi-gia-ton-omilo-ton-elpe-kata-to-deytero-trimino-toy-2019-2335004

Iσχυρή κερδοφορία με θετικές ταμειακές ροές και βελτίωση του ισολογισμού κατέγραψε ο όμιλος των ΕΛΠΕ το β΄ τρίμηνο του έτους, παρά το γεγονός ότι τα περιθώρια διύλισης διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας. Η μείωση του δανεισμού κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι συνέβαλε στην περαιτέρω ενδυνάμωση του ισολογισμού των ΕΛΠΕ, με τη διοίκηση του ομίλου να εξετάζει το ενδεχόμενο νέας ομολογιακής έκδοσης εντός του 2019, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. Επιπλέον, τα διυλιστήρια του ομίλου είναι έτοιμα να διαθέσουν από το τέταρτο τρίμηνο του έτους στην αγορά ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλού θείου, ανταποκρινόμενα πλήρως σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας διύλισης τα τελευταία χρόνια. 

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ στο β΄ τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ και τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη στα 33 εκατ. ευρώ. Τα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε 75 εκατ. ευρώ επηρεασμένα κατά 59 εκατ. λόγω της επίπτωσης των αυξημένων τιμών πετρελαίου στην αποτίμηση αποθεμάτων. «Τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου 2019 δείχνουν ότι ο όμιλος ΕΛΠΕ είναι σε θέση να εμφανίζει θετικά αποτελέσματα και να διατηρεί ισχυρές ταμειακές ροές, ακόμη και όταν το διεθνές περιβάλλον διύλισης δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Αυτό επιβεβαιώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας για επενδύσεις στις βασικές δραστηριότητες του ομίλου, παράλληλα με την τεχνική αναβάθμιση των διυλιστηρίων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την έμφαση στην προϊοντική και γεωγραφική διαφοροποίηση», δήλωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης, ο οποίος εξέφρασε τις βάσιμες προσδοκίες τους για άλλη μια θετική χρονιά για τον όμιλο, επισημαίνοντας τη βελτίωση του  περιβάλλοντος που παρατηρήθηκε μετά το τέλος του τριμήνου. Μιλώντας για τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης ο κ. Σιάμισιης αναφέρθηκε στην ασφάλεια για τη λειτουργία των μονάδων, στον εκσυγχρονισμό των δομών και της εταιρικής διακυβέρνησης του ομίλου, στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και στην ανάπτυξη με ταχύτερους ρυθμούς σε νέες αγορές. Οπως είπε, στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και αξιολογούνται όλες οι στρατηγικές επιλογές στις βασικές δραστηριότητες και αγορές, αλλά και οι εξελίξεις σε κλάδους όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο. «Η στρατηγική μας λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες του ομίλου, αλλά και τους περιβαλλοντικούς στόχους που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία της διεθνούς αγοράς ενέργειας», τόνισε.

Αναλυτικότερα, οι επιδόσεις του ομίλου ανά δραστηριότητα στο β΄ τρίμηνο του έτους είχαν ως εξής:

• Στη διύλιση τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 69 εκατ. ευρώ (-50%), λόγω κυρίως της σημαντικής υποχώρησης των διεθνών περιθωρίων, ενώ οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

• Στα πετροχημικά, η αύξηση πωλήσεων πολυπροπυλενίου διαμόρφωσε σε ιστορικό υψηλό τα συγκρίσιμα  ΕΒΙΤDA, στα 28 εκατ. ευρώ (+3%).

• Τα  ΕΒΙΤDA της εμπορίας ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ (+44%), επηρεασμένα από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, με τη συγκρίσιμη κερδοφορία να βελτιώνεται σε σχέση με πέρυσι. Στην εγχώρια εμπορία, οι όγκοι πωλήσεων παρέμειναν σταθεροί, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 21 εκατ. ευρώ (+81%). Στη διεθνή εμπορία σημειώθηκε αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 3%, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 15 εκατ. (+12%). Σε αρνητικά επίπεδα, τέλος, (-4 εκατ. ευρώ) διαμορφώθηκαν τα  EBITDA της  Εlpedison.