ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιορίστηκαν τα κόκκινα δάνεια κατά 15,3 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο

Περιορίστηκαν τα κόκκινα δάνεια κατά 15,3 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο

Περιορισμό των κόκκινων δανείων κατά 15,3 δισ. ευρώ πέτυχαν τον τελευταίο χρόνο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, μειώνοντας στο τέλος του α΄ εξαμήνου το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχουν στους ισολογισμούς τους στα 78,8 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου έναντι 94,1 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση ήταν αποτέλεσμα τόσο των αναδιαρθρώσεων και των ρυθμίσεων στις οποίες προχώρησαν οι τράπεζες όσο και των γενικευμένων πωλήσεων χαρτοφυλακίων. Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου που ανακοίνωσαν οι τράπεζες την προηγούμενη εβδομάδα:

• Η Alpha Bank μείωσε το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 28,8 δισ. ευρώ στα 24,7 δισ. ευρώ και το ποσοστό των NPEs στο 48,1% από 51,9% το α΄ 6μηνο του 2018.

• Η Eurobank μείωσε το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 18,9 δισ. ευρώ στα 14,3 δισ. ευρώ και το ποσοστό των NPEs στο 32,8% από 40,7% το α΄ 6μηνο του 2018.

• Η Εθνική Τράπεζα μείωσε το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 17 δισ. ευρώ στα 13,7 δισ. ευρώ και το ποσοστό των NPEs στο 36,5% από 42,4% το α΄ 6μηνο του 2018.

• Η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 29,4 δισ. ευρώ στα 26,1 δισ. ευρώ και το ποσοστό των NPEs στο 51,4% από 54,7% το α΄ 6μηνο του 2018.

Οπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις των τραπεζών, η Alpha Bank πέτυχε το β΄ τρίμηνο 2019 τη μείωση των NPEs στην Ελλάδα κατά 400 εκατ. ευρώ μέσα από οργανικές ενέργειες. Η τράπεζα έχει θέσει στόχο την πτώση των NPEs κατά 5,5 δισ. ευρώ το 2019, με την επίτευξη ταχύτερου ρυθμού οργανικής μείωσης, καθώς και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων (χαρτοφυλάκιο Neptune και χαρτοφυλάκιο Orion), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους περίπου 3,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Eurobank, ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά 321 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019. Μέρος της μείωσης των NPEs στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα και της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων (χαρτοφυλάκιο Pillar), ύψους 1,7 δισ. ευρώ, ενώ σε εξέλιξη είναι και η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo, ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Στόχος είναι ο δείκτης των NPEs να υποχωρήσει κάτω από 16% στο τέλος του τρέχοντος έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2021.

Στην περίπτωση της Εθνικής, η τράπεζα πέτυχε τον περιορισμό των NPEs στην Ελλάδα κατά 2,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων με εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες (Project Symbol), καθώς και κόκκινων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (Project Mirror).

Η υπολειπόμενη μείωση NPEs έναντι του ετήσιου στόχου ύψους 4,3 δισ. ευρώ για το 2019 διαμορφώνεται σε 1,8 δισ. ευρώ και θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων προς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών δανείων στην Ελλάδα, της πώλησης δανείων σε Κύπρο και Ρουμανία, καθώς και μέσω επιπλέον αναδιαρθρώσεων δανείων και ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει στόχο την πτώση των NPEs κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2019 και το α΄ εξάμηνο πέτυχε την οργανική μείωση κατά 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ολοκληρώνει παράλληλα την πώληση χαρτοφυλακίου 700 εκατ. ευρώ. Εντός του Σεπτεμβρίου η τράπεζα αναμένεται να oλοκληρώσει τη συμφωνία με το σουηδικό όμιλο Intrum για την ανάθεση της διαχείρισης του συνόλου του χαρτοφυλακίου των NPEs, ύψους 26 δισ. ευρώ, ενώ έως και το 2020 έχει θέσει στόχο την πώληση χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ.