ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού της Eurobank

ti-provlepei-to-stratigiko-schedio-metaschimatismoy-tis-eurobank-2335728

Εως τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank η διάσπαση του τραπεζικού κλάδου και η μεταφορά του στη νέα Eurobank, που θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη του ομίλου, χωρίς πλέον τον διακριτικό τίτλο Ergasias.

Η διάσπαση εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης για την εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας. Επόμενη καθοριστική ημερομηνία είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα κατατεθεί η δεσμευτική προσφορά της Pimco για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo, ύψους 7,5 δισ. ευρώ, καθώς και για την εξαγορά της FPS, της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων του ομίλου Eurobank.

Οι διαπραγματεύσεις με την Pimco αφορούν κυρίως το τίμημα για την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού –έως και 80%– της FPS αλλά και την εξαγορά του 20% του τίτλου ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note) της τιτλοποίησης, που εκτιμάται ότι θα καθοριστεί στο 1,2-1,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της τιτλοποίησης η Eurobank θα διαθέσει το 20% του τίτλου ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine) και το 20% του τίτλου χαμηλής διαβάθμισης (junior note), διακρατώντας εξ ολοκλήρου στα βιβλία της τον τίτλο υψηλής διαβάθμισης (senior note), δηλαδή τα δάνεια που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες ανάκτησης, που έχουν υπολογιστεί στα 2,5-2,7 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας υλοποιεί με παράλληλες διαδικασίες το σχέδιο μετασχηματισμού του ομίλου, που αποσκοπεί στη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 16% έως τα τέλη του χρόνου και σε μονοψήφιο ποσοστό έως το 2023. Στο πλαίσιο αυτό και μετά την έγκριση την προηγούμενη εβδομάδα από τον SSM της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Pillar, η Eurobank προχωρεί στα επόμενα βήματα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη διάσπαση της τράπεζας και τη δημιουργία της νέας Eurobank. Ημερομηνία μετασχηματισμού είναι η 30ή Ιουνίου και με βάση το ενημερωτικό δελτίο η διάσπαση θα ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Η διάσπαση με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου εξυπηρετεί την αποφυγή ενεργοποίησης του νόμου για αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου λόγω της ζημίας από την πώληση των κόκκινων δανείων.

Σύμφωνα με το σχέδιο διάσπασης, στη νέα Eurobank, η οποία δεν θα φέρει πλέον τον τίτλο Ergasias, θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας καθώς και τα senior, το 5% των mezzanine notes και το 5% των junior notes της τιτλοποίησης. Αντίστοιχα, η σημερινή Eurobank θα μετονομαστεί σε Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών, θα εξακολουθεί να είναι εταιρεία εισηγμένη και μετά την απόσχιση του τραπεζικού κλάδου και θα ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα παρέχοντας μη τραπεζικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες προς τρίτους, προς τη νέα Eurobank και προς λοιπές εταιρείες του ομίλου.

Στο πλαίσιο της τιτλοποίησης έχουν δημιουργηθεί τέσσερις εταιρείες με την επωνυμία Cairo Estate Κτηματική I, II και ΙΙΙ και Pillar Estate Κτηματική και οι οποίες μετά τη διάσπαση θα παραμείνουν στη Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών, δηλαδή στη σημερινή Eurobank, που θα διασπαστεί.

Οι τέσσερις κτηματικές εταιρείες θα είναι συμπληρωματικές των οχημάτων τιτλοποιήσεων (SPVs) και αντικείμενό τους θα είναι η διευκόλυνση των πλειστηριασμών ακινήτων από τα δάνεια που δεν θα ανακτηθούν στο πλαίσιο της διαχείρισης των κόκκινων δανείων, την οποία θα κάνει η FPS. Περαιτέρω στην εταιρεία που θα διασπαστεί θα περάσουν οι τίτλοι έκδοσης της θυγατρικής εταιρείας ERB Hellas Funding Limited.