ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Alpha Bank

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Alpha Bank

Στην αποχώρηση περίπου 300 εργαζομένων, κυρίως από τις κεντρικές της υπηρεσίες και τα καταστήματα, αποσκοπεί το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ανακοίνωσε χθες η Alpha Bank. Το πρόγραμμα θα «τρέξει» έως και τις 20 Σεπτεμβρίου και συνδυάζεται με κίνητρα για την παροχή 3ετούς ή 5ετούς άδειας από την τράπεζα με καταβολή του 50% ή 60% των μηνιαίων αποδοχών και οριστική αποχώρηση από την τράπεζα στο τέλος της περιόδου.

Η αποζημίωση φθάνει τις 150.000 ευρώ και ανεβαίνει έως και τις 300.000 κατά ανώτατο όριο για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει το 51ο έτος της ηλικίας τους και επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια των 5 ετών. Πρόκειται για το δεύτερο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού που εφαρμόζει η τράπεζα το 2019, που διαφοροποιείται ωστόσο από το πρώτο, το οποίο ήταν στοχευμένο και αφορούσε συγκεκριμένους νομούς. Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του α΄ 6μήνου που ανακοίνωσε η Alpha Bank, ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε από 11.836 εργαζομένους στο τέλος Ιουνίου 2018 σε 11.295 εργαζομένους στο τέλος Ιουνίου 2019 (-4,6% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα κυρίως του επιτυχούς προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης στην Ελλάδα που είχε ολοκληρώσει η τράπεζα την προηγούμενη χρονιά. Στη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων αποδίδεται και η μείωση των δαπανών προσωπικού κατά 3,9% σε ετήσια βάση, στα 225 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ 6μήνου.

Στο νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε χθες η τράπεζα εξαιρούνται από την περίμετρο οι θυγατρικές και όσοι εργάζονται στη διεύθυνση Πληροφορικής, στο Private Banking και στις διευθύνσεις Καθυστερήσεων. Το ύψος της παρεχόμενης αποζημίωσης καθορίζεται από την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας, με τα κίνητρα να προσαυξάνονται για την ομάδα των εργαζομένων μεταξύ 40 με 50 ετών, που έχουν υπηρεσία από 10 έτη και άνω και οι οποίοι λαμβάνουν αποζημίωση προσαυξημένη από 50% έως 100%.

Προσαύξηση της αποζημίωσης κατά 30% παρέχεται στους εργαζομένους σε συγκεκριμένες κεντρικές υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην περίμετρο του προγράμματος, ενώ προσαύξηση από 10.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ παρέχεται σε εργαζομένους με δύο ή τρία και άνω ανήλικα τέκνα. Για όσους αποδεχθούν το πρόγραμμα η τράπεζα εγγυάται, επίσης, την άμεση καταβολή του συνολικού ποσού, το οποίο τους αναλογεί από τον ατομικό λογαριασμό του ομαδικού ασφαλιστηρίου. Πρόκειται για πρόσθετη παροχή που εμφανίζεται πρώτη φορά σε κίνητρα εθελουσίας εξόδου. Η τράπεζα αναλαμβάνει επιπλέον να καλύψει το κόστος αυτασφάλισης, έως του ποσού των 10.000 ευρώ για το προσωπικό άνω των 55 ετών. Ως πρόσθετο κίνητρο παρέχεται και η προσαύξηση της αποζημίωσης κατά 5% για όσους αποδεχθούν το πρόγραμμα την πρώτη εβδομάδα της περιόδου αποδοχής, δηλαδή έως και τις 13 Σεπτεμβρίου.

Για όσους υπαλλήλους επιλέξουν την αποχώρηση από την τράπεζα με 3ετή ή 5ετή άδεια, η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα πρόωρης διακοπής του προγράμματος, κλιμακώνοντας το ύψος του εφάπαξ ποσού με κριτήριο την ταχύτητα διακοπής του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, όσοι επιλέξουν 3ετή άδεια μετά αποδοχών θα λαμβάνουν το 50% του μισθού τους, συν τα αναλογούντα δώρα και επιδόματα. Αν διακόψουν το πρόγραμμα εντός του πρώτου έτους θα πάρουν εφάπαξ το 80% της αποζημίωσης. Αν το πράξουν, μεταξύ δεύτερου και τρίτου έτους, θα πάρουν το 45% της αποζημίωσης. Οσοι επιλέξουν την 5ετή άδεια μετά αποδοχών θα λαμβάνουν το 60% του μισθού τους, συν τα αναλογούντα δώρα και επιδόματα. Αν διακόψουν το πρόγραμμα εντός τα δύο πρώτα έτη, θα πάρουν εφάπαξ το 50% της αποζημίωσης. Αν το πράξουν ανάμεσα στα δύο έως τα τρία έτη, θα λάβουν το 40% της αποζημίωσης και, αν το πράξουν μετά το τρίτο έτος, θα λάβουν το 30% της αποζημίωσης.