ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς νέα παράταση για την εισαγωγή στο Χ.Α. της «Μπλε Κέδρος»

Προς νέα παράταση για την εισαγωγή στο Χ.Α. της «Μπλε Κέδρος»

Εξάμηνη παράταση έχει χορηγήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» προκειμένου να διενεργήσει τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της, δεδομένου ότι παρήλθε το αρχικό διάστημα της διετίας που είχε στη διάθεσή της για να το πράξει. Η εταιρεία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2017, ενσωματώνοντας ακίνητα της αλυσίδας καταστημάτων Coco-Mat αλλά και τις ξενοδοχειακές επενδύσεις που είχε υλοποιήσει η οικογένεια Ευμορφίδη. Ωστόσο, δεν κατόρθωσε να προχωρήσει στην απαιτούμενη από τον νόμο περί ΑΕΕΑΠ εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι τη φετινή άνοιξη, όταν δηλαδή και ολοκληρωνόταν η σχετική προθεσμία των δύο ετών.

Σύμφωνα πάντως με τη διοίκηση της εταιρείας, υπάρχει η δυνατότητα λήψης προθεσμίας επιπλέον δύο ετών (δηλαδή, τέσσερα συνολικά) για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Οπως διαβεβαιώνουν στελέχη της «Μπλε Κέδρος», αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια εγγραφή των μετοχών και εκτιμάται ότι εντός των επόμενων έξι μηνών θα είναι εφικτή η εισαγωγή, κάτι που σημαίνει ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί και η εν λόγω απαίτηση. Για τον σκοπό αυτό, είναι πιθανή η λήψη δεύτερης εξάμηνης παράτασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, όπως σημειώνουν από την εταιρεία, το πρόστιμο των 15.000 ευρώ που επιβλήθηκε από τις χρηματιστηριακές αρχές τον προηγούμενο Ιούλιο, λόγω μη διενέργειας αποτίμησης των ακινήτων στις 30 Ιουνίου του 2018, έχει αντιμετωπιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή της εταιρείας από το ευρύ επενδυτικό κοινό θα είναι ένα «στοίχημα», καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από μισθώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούν εταιρείες συμφερόντων του μεγαλομετόχου, γεγονός που, σύμφωνα με φορείς της αγοράς ακινήτων, είναι προβληματικό. Ως εκ τούτου, καταβάλλεται προσπάθεια να ενισχυθεί το χαρτοφυλάκιο και με άλλα ακίνητα, ωστόσο, για να συμβεί αυτό θα απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια. Αυτά θα μπορούσαν να αντληθούν μέσω της δημόσιας εγγραφής, όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνει η σχετική προεργασία, ώστε να εντοπιστούν τα ακίνητα που θα αποκτηθούν. Σήμερα η εταιρεία ελέγχει συνολικά 29 ακίνητα, επιφάνειας 34.000 τ.μ. και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 75,4 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια έσοδα από τις μισθώσεις ανέρχονται σε 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση διαμορφώνεται στο 8,7%.

Παράλληλα, δρομολογούνται και νέες επενδύσεις της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η ανακατασκευή ενός οικιστικού ακινήτου στη Μονεμβασιά (παραλιακός οικισμός Ξιφίας), με στόχο τη δημιουργία ξενώνα, αλλά και ο εμπλουτισμός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων με νέα εμπορικά καταστήματα. Μάλιστα, ορισμένα εξ αυτών αναμένεται να είναι από την αγορά του εξωτερικού, συγκεκριμένα δύο στην Ισπανία, τρία στην Ολλανδία και ένα κέντρο logistics στο Βέλγιο.