ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεχίζει σε τροχιά ανάπτυξης η «Παπουτσάνης»

Συνεχίζει σε τροχιά ανάπτυξης η «Παπουτσάνης»

Με αύξηση του τζίρου κατά 20% και των καθαρών κερδών κατά 59% έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2019 για την «Παπουτσάνης», με την ενίσχυση των μεγεθών της εταιρείας να προέρχεται από όλες τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Καθοριστικό ρόλο, ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν οι ισχυρές επιδόσεις της στην κατηγορία της παραγωγής προϊόντων για τρίτους στο εξωτερικό, καθώς και στην κατηγορία της παραγωγής ξενοδοχειακών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι 12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν το 1,71 εκατ. ευρώ, έναντι 1,32 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 29%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,79 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,52 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,38 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας ενισχύθηκε το εξάμηνο κατά 37% σε σύγκριση με το 2018, με το σύνολο των εξαγωγών να ανέρχονται σε 6,7 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 47% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Ο τζίρος στην κατηγορία ειδικά των ξενοδοχειακών προϊόντων αυξήθηκε κατά 25% το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018. Μάλιστα, η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μετά την ανάληψη από την «Παπουτσάνης» της διανομής των ξενοδοχειακών προϊόντων της εταιρείας L’Occitane.

Η κατηγορία της παραγωγής προϊόντων για τρίτους αναπτύχθηκε κατά 40% το πρώτο εξάμηνο του 2018 με την εταιρεία να αναμένει περαιτέρω ενίσχυση μέσα από τη διεύρυνση των συνεργασιών της εντός και εκτός συνόρων. Αύξηση του τζίρου κατά 9% καταγράφηκε στη δραστηριότητα που αφορά την παραγωγή σαπωνομαζών, ενώ στα επώνυμα προϊόντα η αύξηση ήταν 3%. Ακριβώς για τον λόγο αυτό η εταιρεία προσανατολίζεται στην επανατοποθέτηση προϊόντων και στη διεύρυνση της διανομής τους.