ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Prodea

Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Prodea

«Ερρίφθη ο κύβος» αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Prodea Investments (πρώην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ), καθώς χθες οι μέτοχοι στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας έδωσαν την έγκρισή τους στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες όταν το κρίνει σκόπιμο. Για τον λόγο αυτό δόθηκε και χρονικό περιθώριο 10 μηνών, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση της διοίκησης είναι να έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες έως το τέλος του 2019, ή το αργότερο κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2020.

Η αύξηση αναμένεται να προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ, καθώς θα διατεθεί περίπου το 20%-25% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία χθες επισημοποίησε, σε σχετική εκδήλωση, και την αλλαγή της επωνυμίας της σε Prodea Investments. Οι μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση θα διατεθούν τόσο μέσω της πρωτογενούς αγοράς (primary offering), όσο και μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης (secondary offering). Στην πρώτη περίπτωση, τα κεφάλαια θα περάσουν στον βασικό μέτοχο, δηλαδή την Invel, ενώ στη δεύτερη θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Ωστόσο, επί του παρόντος, δεν έχει καθοριστεί η σχετική αναλογία, δηλαδή πόσα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για νέες επενδύσεις και πόσα θα οδεύσουν προς τους μετόχους της Invel.

Η κίνηση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κρίθηκε απαραίτητη, ιδίως μετά και την εξαγορά από την Invel Real Estate του μεριδίου 32,7% που διέθετε η Εθνική Τράπεζα στην Prodea, καθώς έφτασε να ελέγχει ποσοστό άνω του 98%. Μέσω της αύξησης, οι μέτοχοι της εταιρείας θα κατέχουν μετοχές σε πολύ περισσότερο ρευστοποιήσιμη εταιρεία και δύναται να είναι σε καλύτερη θέση να διαχειριστούν την επένδυσή τους στη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία θα προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στην αύξηση σε ένα μεγάλο εύρος διεθνών και εγχώριων επενδυτών, μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που έχει επιλεγεί, προβλέπει τη διάθεση μετοχών μέσω συνδυασμένης προσφοράς, αποτελούμενης από μια ιδιωτική τοποθέτηση σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, αλλά και από μια εγχώρια προσφορά σε Ελληνες θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, με έκδοση ενημερωτικού δελτίου, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, η διοίκηση προτείνει την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία θα διατηρήσει την απαιτούμενη ευελιξία ως προς την έκδοση νέων μετοχών, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πιθανή μεταβλητότητα στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και να μεγιστοποιήσει την προοπτική της να προσελκύσει διεθνείς και Ελληνες επενδυτές, ώστε να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση. Επίσης, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την τιμή προσφοράς και να ολοκληρώσει την αύξηση πιο γρήγορα, μειώνοντας τον χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Πάντως, εφόσον υλοποιηθεί με επιτυχία και η αύξηση κεφαλαίου, η εταιρεία θα διαθέτει πλέον μια συνολική ταμειακή ρευστότητα, που θα ξεπερνάει ενδεχομένως τα 300-400 εκατ. ευρώ, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες η εταιρεία εξασφάλισε και νέα κεφάλαια, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, από την Εθνική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Οπως έγινε γνωστό, ποσό 237,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενώ τα υπόλοιπα 62,5 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν μέρος του επενδυτικού σχεδίου της Prodea Investments.