ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 50,6 εκατ. υλοποίησε η ElvalHalcor

ependyseis-50-6-ekat-ylopoiise-i-elvalhalcor-2337214

Η μείωση της τιμής των μετάλλων έπληξε την κερδοφορία της ElvalHalcor. Η εταιρεία για τους πρώτους έξι μήνες του έτους ανακοίνωσε μειωμένα κέρδη, παρά την αύξηση των εσόδων. Η μείωση των κερδών αποδίδεται κυρίως στην πτώση της τιμής των μετάλλων (αλουμινίου και χαλκού), η οποία επέδρασε αρνητικά στην κερδοφορία κατά περίπου 22 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, ο όμιλος στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου πέτυχε έσοδα ύψους 1,08 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ο όγκος πωλήσεων, ωστόσο, αυξήθηκε κατά 3,6%. Από την άλλη πλευρά, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 71,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 15,2%.

Η μείωση αυτή αποδίδεται στη διακύμανση των τιμών των μετάλλων, η οποία επηρέασε κατά περίπου 8,3 εκατ. ευρώ αρνητικά το α΄ εξάμηνο του 2019 και κατά 13,7 εκατ. ευρώ θετικά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Ετσι η συνολική επίδραση στο επίπεδο της κερδοφορίας ήταν 22 εκατ. ευρώ.

Εξαιρουμένης της επίδρασης των τιμών των μετάλλων, τα προσαρμοσμένα EBITDA στον όμιλο ElvalHalcor διαμορφώθηκαν σε 78,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρήσης.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επιβαρύνθηκαν επιπλέον λόγω της υψηλότερης φορολογίας. Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν στα 19,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 32,8%. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε καθοριστικά η αυξημένη φορολογία, ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η υψηλότερη φορολογία εξανέμισε και το χρηματοοικονομικό όφελος που είχε ο όμιλος, ύψους 4 εκατ. ευρώ, μέσω της αναδιάρθρωσης μέρους του δανεισμού (αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους).

Η διοίκηση της ElvalHalcor αναφέρει ακόμη επενδύσεις ύψους 50,6 εκατ. ευρώ στη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών της διανυόμενης χρήσης. Από το προαναφερόμενο ποσό, τα 42,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη μητρική, 4,1 εκατ. ευρώ τη θυγατρική Sofia Med, που βρίσκεται στη Βουλγαρία, 2,8 εκατ. ευρώ τη Συμετάλ και 0,9 εκατ. ευρώ τις λοιπές θυγατρικές. Από τις επενδύσεις της μητρικής, 38,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν επενδύσεις των γραμμών παραγωγής αλουμινίου στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ. Επιπλέον 3,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της παραγωγής χαλκοσωλήνων και 0,8 εκατ. ευρώ το εργοστάσιο της πρώην Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου (ΜΒΗ).

Αναφερόμενη στην πορεία β΄ εξαμήνου 2019, η διοίκηση της ElvalHalcor εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία. Επισημαίνει πως θα συνεχίσει να έχει κύριο στρατηγικό στόχο την επέκτασή της μέσω αύξησης των εξαγωγών της τόσο στην Ευρώπη όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση των μεριδίων αγοράς της σε βιομηχανικά προϊόντα. Πάντως, τα στελέχη της εταιρείας, παρόλο που παραδέχονται ότι οι πωλήσεις του ομίλου ElvalHalcor δεν έχουν πληγεί από την επιβολή δασμών, δεν έκρυβαν την ανησυχία τους από την παρατεινόμενη σύγκρουση με στόχο την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων εθνικού προστατευτισμού. Επίσης οι άνθρωποι της εταιρείας ανησυχούν από τη διαφαινόμενη κάμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία ήδη έχει πλήξει αρκετούς ανταγωνιστές της.