ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 81,6 εκατ. για Μytilineos το α’ εξάμηνο

kerdi-81-6-ekat-gia-mytilineos-to-a-amp-8217-examino-2337250

Ισχυρή ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε το α΄ εξάμηνο του 2019 η Mytilineos, με τον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου να σημειώνει τις υψηλότερες επιδόσεις, ως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των θερμικών μονάδων της εταιρείας και της σημαντικής ανάπτυξης της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου.

Στα οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου που ανακοίνωσε χθες η Μytilineos, ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται αυξημένος κατά 38,2% στα 990,8 εκατ. ευρώ από 717,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018. Αντίστοιχα, αύξηση 20,7% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 175,3 εκατ. ευρώ έναντι 145,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη επίδοση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας του τομέα μεταλλουργίας, παρά το αδύναμο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στις θετικές επιδόσεις του τομέα ολοκληρωμένων έργων και υποδομών. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 81,6 εκατ. έναντι 83,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία, τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα λόγω της επίδρασης συνολικού ποσού ύψους 28,5 εκατ. ευρώ, κυρίως από την ομαλοποίηση του φορολογικού συντελεστή σε ενοποιημένη βάση, την πρώτη εφαρμογή του IFRS 16, καθώς και τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας λόγω της συνεισφοράς της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ EGN. «Η εταιρεία στο α΄ εξάμηνο του 2019 επανέρχεται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τον κύκλο εργασιών για πρώτη φορά να προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ σε επίπεδο εξαμήνου», τόνισε ο επικεφαλής της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα και συμπλήρωσε: «Η Mytilineos στηριζόμενη στις θετικές επιδόσεις και τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των τριών τομέων δραστηριότητας, κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που ενδυναμώνουν τον ισολογισμό και εγγυώνται την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων που προγραμματίζει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος». Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης συντέλεσαν ώστε η Μytilineos να καταγράψει ιδιαίτερα θετικές λειτουργικές ροές που διαμορφώθηκαν σε 139,1 εκατ. έναντι 59,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018 σημειώνοντας αύξηση 131,7%. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε 40,6 εκατ. από 15,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

Τις υψηλότερες επιδόσεις παρουσίασε ο τομέας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, στον οποίο η Μytilineos ενισχύει περαιτέρω τη θέση της με νέες επενδύσεις, όπως η νέα μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 826 MW, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που ξεκινάει να κατασκευάζεται στις 2 Οκτωβρίου στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας. Ο κύκλος εργασιών στον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου το α΄ εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 460,6 εκατ. που αντιστοιχεί σε 46,5% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, έναντι 236,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 50,3 εκατ., από 12,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 309,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, κατά την οποία είχε διαμορφωθεί ένα αδύναμο περιβάλλον για το σύνολο της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση για τις μονάδες φυσικού αερίου.

Ο τομέας της μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών 294,6 εκατ., που αντιστοιχεί στο 29,7% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 283,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ο τομέας ολοκληρωμένων έργων και υποδομών κατέγραψε κύκλο εργασιών 235,7 το 2019, έναντι 196 εκατ. το 2018. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 35 εκατ. έναντι 34,3 εκατ. το 2018.