ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασφάλιση αγροτικών οχημάτων από Interamerican

Ασφάλιση αγροτικών οχημάτων από Interamerican

Νέα προγράμματα προωθεί η Interamerican για την ασφάλιση αγροτικών οχημάτων. Πρόκειται για το  «Αgro Classic» που καλύπτει αστική ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες, αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημίες, υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα, πλήρη οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων και ιατρικές συμβουλές μέσω της γραμμής 1010 της Interamerican. Επίσης το «Agro Classic Plus», επιπλέον των ανωτέρω καλύψεων περιλαμβάνει και την κάλυψη της νομικής προστασίας.

Ακόμη, η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρμογή τιμολογίου αστικής ευθύνης, τόσο στα υφιστάμενα προγράμματα «Αgro Basic», «Agro Extra» και «Agro Total» όσο και στα νέα προγράμματα «Agro Classic» και «Agro Classic Plus».