ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ΓΕΜΗ και ελεύθεροι επαγγελματίες

Στο ΓΕΜΗ και ελεύθεροι επαγγελματίες

Την υποχρεωτική εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) περισσότερων κατηγοριών εταιρειών και μερίδας ελεύθερων επαγγελματιών προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΓΕΜΗ που τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση. Αλλη διάταξη που αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας είναι η πρόβλεψη για επιβολή υψηλών προστίμων στις επιχειρήσεις που δεν δημοσιεύουν τα στοιχεία που απαιτούνται, πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τις 300.000 ευρώ. Αρκετές δε από τις ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο, όπως η αυτοματοποιημένη καταχώριση στοιχείων, χωρίς προηγούμενο έλεγχο, και οι δεσμευτικές προθεσμίες που προβλέπονται, αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων και στη μείωση των διοικητικών βαρών.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, ενώ οι διατάξεις για το ΓΕΜΗ, όπως θα διαμορφωθούν μετά και τη δημόσια διαβούλευση, θα ενσωματωθούν στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο. Η διαβούλευση επί του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου ολοκληρώθηκε χθες και η κατάθεσή του στη Βουλή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

• Στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ συμπεριλαμβάνονται πλέον, ενώ μέχρι σήμερα εξαιρούνταν, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, οι ναυτικές εταιρείες, οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής. Επίσης, φυσικά πρόσωπα που μπορεί να έχουν εμπορική δραστηριότητα ή να διαθέτουν οργανωμένη υποδομή και να απασχολούν προσωπικό. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σε αυτή την κατηγορία δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι, όπως γιατροί, δικηγόροι (άλλωστε εξαιρούνται και οι δικηγορικές εταιρείες), μηχανικοί, αλλά κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα υδραυλικοί που έχουν κατάστημα και παρέχουν υπηρεσίες ή πουλάνε και προϊόντα. Επίσης, εξαιρούνται οι αγρότες, εκτός εάν έχουν εμπορική δραστηριότητα. Περισσότερες διευκρινίσεις αναμένεται να περιληφθούν στην αιτιολογική έκθεση που θα συνοδεύει το νομοσχέδιο όταν αυτό κατατεθεί στη Βουλή.

• Ο έλεγχος νομιμότητας, πληρότητας στοιχείων των εταιρειών, καθώς και οι εγκρίσεις πράξεων, όπως π.χ. οι συγχωνεύσεις, δεν θα γίνονται πλέον από την Περιφέρεια αλλά από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες, οι οποίες μέχρι σήμερα «κολλούσαν» στις Περιφέρειες.

• Στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ πλέον συμπεριλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι, ενώ πρώτα λειτουργούσαν μόνο ως υπηρεσίες μιας στάσης για ορισμένες νομικές μορφές επιχειρήσεων.

• Θα καταχωρίζονται αυτοματοποιημένα, χωρίς δηλαδή τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και θα δημοσιεύονται με μέριμνα του υπόχρεου όλες οι πράξεις και τα στοιχεία των εταιρειών εκτός από αυτά που αφορούν λύση, διαγραφή, αναβίωση της εταιρείας ή τροποποίηση του καταστατικού της. Επίσης, εξαιρούνται της αυτοματοποιημένης καταχώρισης οι πράξεις εταιρικών μετασχηματισμών (π.χ. συγχωνεύσεις).

• Ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ και η σχετική καταχώριση θα πρέπει να γίνονται εντός 5 εργάσιμων ημερών και συμπεριλαμβανομένων πιθανών αναγκαίων παρατάσεων το ανώτατο όριο θα είναι 21 ημέρες.

• Σε περίπτωση παράβασης, π.χ. εάν μια εταιρεία δεν δημοσιεύσει ισολογισμό, επιβάλλεται πρόστιμο έως 100.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να ανέρχεται έως και 300.000 ευρώ. Στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται ελάχιστο όριο (σ.σ. ο υφιστάμενος νόμος προβλέπει πρόστιμο 100 έως 10.000 ευρώ), ενώ προβλέπεται σε αντίθεση με σήμερα να προηγείται ακρόαση της «κατηγορούμενης» εταιρείας.