ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φθηνή ρευστότητα έως 10 δισ. για τις ελληνικές τράπεζες

gkat_25_2009_page_1_image_0001
download-2--5

Ετοιμες να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που παρέχει το ευρωσύστημα, αντλώντας έως και 10 δισ. ευρώ φθηνής ρευστότητας για τα επόμενα τρία χρόνια, είναι οι ελληνικές τράπεζες. Το νέο πρόγραμμα χορήγησης φθηνού χρήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γνωστό ως TLTRO III, έκανε χθες πρεμιέρα και, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση από τις ευρωπαϊκές τράπεζες κατά την πρώτη ημέρα ενεργοποίησης του προγράμματος υπήρξε υποτονική, οι ελληνικές τράπεζες δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν τους προσεχείς μήνες, αξιοποιώντας τα εργαλεία της ΕΚΤ προς όφελος της οικονομίας, για τη χρηματοδότηση μεγάλων, αλλά και μικρότερων επενδυτικών σχεδίων, που φαίνεται να επανεκκινούν.

Η ρευστότητα που «παρκάρουν» σήμερα οι ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ φθάνει τα 6 δισ. ευρώ και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος στόχος είναι το ποσό αυτό να αυξηθεί και να «πέσει» στην οικονομία, εφόσον υπάρξει ζήτηση για υγιή δάνεια. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του TLTRO η ΕΚΤ χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια προς τις τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο, προκειμένου να αυξήσουν τη χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις. Το επιτόκιο που βαρύνει αυτά τα δάνεια είναι σήμερα αρνητικό και συγκεκριμένα διαμορφώνεται στο -0,5%, γεγονός που σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα «πληρώνει» ουσιαστικά τις τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.

«Η διαθέσιμη ρευστότητα είναι υπέρ το δέον άνετη», σημειώνει αρμόδιο τραπεζικό στέλεχος, με αποτέλεσμα σήμερα «οι τράπεζες να μην έχουν καν ανάγκη τις καταθέσεις του Δημοσίου». Δεν είναι τυχαίο ότι το προηγούμενο πρόγραμμα, ουσιαστικά, μόνο μία τράπεζα κατάφερε να το απορροφήσει, σαφής ένδειξη και του ελλείμματος στις επενδύσεις που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Αν και το ύψος των ενεχύρων που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν είναι ανεξάντλητο –συγκεκριμένα εκτιμάται κοντά στα 15 δισ. ευρώ–, στην παρούσα φάση το ποσό αυτό θεωρείται ότι είναι επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες της οικονομίας που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τη χαμηλή ζήτηση για δάνεια, τουλάχιστον από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των επόμενων κινήσεων που σχεδιάζουν οι τράπεζες είναι η αποπληρωμή των δανείων που έχουν λάβει μέσα από το προηγούμενο πρόγραμμα, μέρος των οποίων είναι στα «αζήτητα» αφού δεν έγινε δυνατό να απορροφηθούν. Ετσι αναμένεται να μηδενίσουν το κοντέρ και να συμμετάσχουν στο νέο TLTRO, με αυξημένα μάλιστα ποσά, στον βαθμό που στον σχεδιασμό τους είναι να υποκαταστήσουν και μέρος της ρευστότητας που αντλούν από τη διατραπεζική, το ύψους της οποίας υπολογίζεται στα 22 δισ. ευρώ και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Το όφελος των 50 μονάδων βάσης που προκύπτει από τη μείωση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων στο – 0,50% δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο για τις τράπεζες, καθώς μεταφράζεται σε όφελος 5 εκατ. για κάθε 1 δισ. ευρώ ετησίως τον χρόνο. Ετσι, υπό την προϋπόθεση ότι ο δανεισμός από το ευρωσύστημα στο πλαίσιο του νέου προγράμματος μπορεί να αυξηθεί στα 10 δισ. ευρώ, το όφελος μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ. ετησίως, δηλαδή στα 150 εκατ. ευρώ στα τρία χρόνια, που είναι η διάρκεια του νέου TLTRO.

Πρόσθετο όφελος για τις τράπεζες από την επεκτατική πολιτική της ΕΚΤ και τη μείωση του κόστους χρήματος θα προκύψει από την αποκλιμάκωση και των επιτοκίων καταθέσεων προς ιδιώτες, που σήμερα διαμορφώνονται στο 0,50% – 0,60% και αναμένεται έως τα τέλη του χρόνου να υποχωρήσουν περαιτέρω, ενώ ελεγχόμενη αναμένεται να είναι η πίεση από την ανατιμολόγηση των δανείων.