ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Alpha μεταφέρει το κατάστημα του Λονδίνου στο Λουξεμβούργο

Η Alpha μεταφέρει το κατάστημα του Λονδίνου στο Λουξεμβούργο

Τη μεταφορά στο Λουξεμβούργο του υποκαταστήματος που λειτουργεί η Alpha Bank στο Λονδίνο, σχεδιάζει η διοίκηση της τράπεζας έπειτα από συνεννόηση με τις εποπτικές αρχές. Η απόφαση συνδέεται με το Brexit και συνιστά συμφωνία της διοίκησης της Alpha Bank με τον SSM, ο οποίος ενόψει της προοπτικής ενός σκληρού Brexit απαίτησε από όσες τράπεζες διατηρούν, μέσω υποκαταστημάτων τους, χαρτοφυλάκια ευρωπαϊκών δανείων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, να αλλάξουν το καθεστώς αυτό.

Η απόφαση αφορά το κατάστημα που λειτουργεί η Alpha Bank στη βρετανική πρωτεύουσα και όχι τη θυγατρική του ομίλου, την Alpha Bank London, η οποία θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της, δραστηριοποιούμενη κυρίως στους τομείς του private banking και του real estate finance. Το κατάστημα που μεταφέρεται στο Λουξεμβούργο με μία ομάδα περίπου 10 στελεχών, ανήκει στη μητρική τράπεζα και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία περί τα 2 δισ. ευρώ.

Η επιλογή του  Λουξεμβούργου έγινε έπειτα από ανάλυση της αγοράς και φέρει τη σύμφωνη γνώμη των εποπτικών αρχών, στις οποίες η αίτηση υποβλήθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Alpha Bank το Λουξεμβούργο ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας της τράπεζας και το νέο κατάστημα θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει έως τον Ιούνιο του 2020.

Η διοίκηση της τράπεζας προετοιμάζεται πυρετωδώς για την παρουσίαση του νέου επιχειρησιακού πλάνου, που αναμένεται να είναι έτοιμο έως τον Νοέμβριο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στις αγορές και τον σχεδιασμό για την ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η πρόσβαση στις αγορές για την έκδοση ομολόγου Tier II είναι στις προτεραιότητες της διοίκησης, η οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που υπάρχει.

Η έκδοση αναμένεται να είναι ύψους 300-400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο που προσδοκάται ότι θα είναι κάτω του 7%, αισθητά δηλαδή χαμηλότερο τόσο από την έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς όσο και την έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, που άντλησαν κεφάλαια με επιτόκιο 9,75% και 8,25% αντιστοίχως. 

Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως έχει γράψει η «Κ», το σχέδιο με την κωδική ονομασία «Galaxy», που αναμένεται να λάβει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank προβλέπει τη μείωση των NPEs μέσω ενός carve out μηχανισμού, δηλαδή την τιτλοποίηση/πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 10 δισ. ευρώ και την ανάθεση της διαχείρισής τους σε εταιρεία στην οποία θα μεταφερθεί προσωπικό περίπου 700 ατόμων από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Alpha Bank.

Να σημειωθεί ότι η τράπεζα ολοκλήρωσε πρόσφατα το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό, στο οποίο συμμετοχή δήλωσαν 800 υπάλληλοι από τις κεντρικές υπηρεσίες και τα καταστήματα, ενώ από το πρόγραμμα εξαιρέθηκαν οι θυγατρικές και όσοι εργάζονται στη διεύθυνση Πληροφορικής, στο Private Banking και στις διευθύνσεις Καθυστερήσεων. Η διοίκηση της Alpha Bank αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να αξιολογήσει τις αιτήσεις και να καταλήξει στον τελικό αριθμό των υπαλλήλων, των οποίων θα εγκρίνει την αποχώρησή τους.