ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελάχιστες οι εταιρικά υπεύθυνες επιχειρήσεις

elachistes-oi-etairika-ypeythynes-epicheiriseis-2339048

Ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις στη χώρα μας που έχουν εφαρμόσει πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, με μοναδική εξαίρεση τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, η ετήσια έρευνα για το 2018 του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την έκδοση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Ειδικότερα, οι 90 εταιρείες που μελετήθηκαν και εκδίδουν έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας στο σύνολό τους απασχολούν περισσότερους από 170 χιλιάδες εργαζομένους, ενώ ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνάει το 25% του ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο, η έρευνα επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων και της ηγεσίας τους δεν είναι ενεργό στην υιοθέτηση πρακτικών και standards που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι η εταιρική υπευθυνότητα, όταν γίνεται στρατηγικά και στοχοθετημένα, βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να δεσμευτούν δημόσια και να δηλώνουν με διαφάνεια τον τρόπο με τον οποίο επιστρέφουν αξία στην κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κατά μέσον όρο ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, επενδύουν περισσότερο στις τοπικές κοινωνίες, έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και έχουν πελάτες που τις προτιμούν για τις αξίες τους. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την έρευνα, κλάδοι όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, που συνιστούν πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, δεν έχουν κινητοποιηθεί ιδιαίτερα ώστε να ενσωματώσουν δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εν αντιθέσει με άλλους, όπως αυτός της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και της υγείας, που είναι πολύ πιο ενεργοί στα θέματα αυτά.

Συγκεκριμένα, ο τουριστικός κλάδος, παρόλο που δείχνει να αντιδρά θετικά, δεν έχει υιοθετήσει στην πλειονότητά του ολοκληρωμένες στρατηγικές και διεθνή standards, αλλά και ο ναυτιλιακός δεν έχει αντίστοιχα κινητοποιηθεί ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της δημοσιοποίησης στοιχείων μέσω εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας.