ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΔΕΗ πέρασε τον κάβο, αλλά τα προβλήματα παραμένουν

Η ΔΕΗ πέρασε τον κάβο, αλλά τα προβλήματα παραμένουν

Ισολογισμό που τη βγάζει από το φάσμα της χρεοκοπίας παρουσίασε χθες η ΔΕΗ για το α΄ εξάμηνο του 2019, η μεγάλη εικόνα ωστόσο μιας βαθιάς προβληματικής και ζημιογόνου επιχείρησης εξακολουθεί να αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της εταιρείας, γεγονός που καθιστά άμεση την ανάγκη λήψης διαρθρωτικών μέτρων για την εξυγίανσή της.

Τα καλά νέα επί του παρόντος είναι ότι ο ορκωτός λογιστής βγάζει από την έκθεσή του τον αστερίσκο που είχε βάλει για τη βιωσιμότητα της Επιχείρησης και αίρει τις αμφιβολίες για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Την ικανοποίησή του γι’ αυτή τη θετική εξέλιξη εξέφρασε με χθεσινές δηλώσεις του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης. «Από τις 7 Ιουλίου εργαστήκαμε να αποφύγει η ΔΕΗ τη χρεοκοπία, η έκθεση του ορκωτού αποδεικνύει ότι τα καταφέραμε, η προσπάθεια συνεχίζεται για την εξυγίανση και ανάπτυξη του ενεργειακού πυλώνα της χώρας που λέγεται ΔΕΗ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και συμπλήρωσε: «Μέσα σε δύο μήνες η εταιρεία φεύγει από το φάσμα της χρεοκοπίας, περάσαμε τον κάβο, προχωράμε μπροστά με αισιοδοξία και σοβαρότητα».

Περιορίστηκαν οι ζημίες

Οι ζημίες του ομίλου ΔΕΗ το α΄ εξάμηνο του 2019 περιορίστηκαν κατά 48,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 274,8 εκατ. ευρώ έναντι 533,9 εκατ. ευρώ. Σημαντική επιδείνωση ωστόσο εμφανίζει η λειτουργική κερδοφορία, με τα ΕΒΙΤDA –χωρίς την ενίσχυση των 99,3 εκατ. ευρώ από την επιστροφή πλεονάσματος του λογαριασμού ΑΠΕ– να διαμορφώνονται στα 9,3 εκατ. ευρώ από 366 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018. Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 450 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2018. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΔΕΗ είναι αυξημένος κατά 94 εκατ. ευρώ (4,3%) το α΄ εξάμηνο παρά τη μείωση του μεριδίου της εταιρείας κατά 6% περίπου, ως αποτέλεσμα της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 3,8%, της μερικής ανάκτησης των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια μέσης και υψηλής τάσης, αλλά και της επίδρασης από τον περιορισμό της έκπτωσης συνέπειας στο 10% από το 15%.

Η ΔΕΗ πέρασε τον κάβο, αλλά τα προβλήματα παραμένουν-1

Η σημαντική επιδείνωση του EBITDA συνδέεται, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, με την υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας, η οποία οφείλεται κυρίως στην αυξημένη οριακή τιμή συστήματος, στον μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας, καθώς και στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.

Επιβάρυνση λόγω ρύπων

Η δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων ρύπων αυξήθηκε το α΄ εξάμηνο κατά 122 εκατ. ευρώ λόγω του υπερδιπλασιασμού της τιμής τους, ενώ η επιβάρυνση από τις ΝΟΜΕ (δημοπρασίες ενέργειας) ήταν αυξημένη κατά 70,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2018 (119,9 εκατ. έναντι 49,8 εκατ.). Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι ποσότητες ΝΟΜΕ υπερέβαιναν το αντίστοιχο άθροισμα λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής. Στην επιδείνωση της λειτουργικής κερδοφορίας συνέβαλαν επίσης οι αυξημένες δαπάνες για φυσικό αέριο και υγρά καύσιμα, ενώ αντίθετα θετικά επέδρασε η ανάκτηση μέρους της αυξημένης δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων CO2 μέσω της σχετικής ρήτρας σε πελάτες μέσης και υψηλής τάσης, καθώς και η μείωση από 15% σε 10% της έκπτωσης συνέπειας στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Η δαπάνη μισθοδοσίας μειώθηκε το α΄ εξάμηνο κατά 21 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα κυρίως αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Αυξημένο κατά 202,3 εκατ. ευρώ ήταν στο τέλος του α΄ εξαμήνου το καθαρό χρέος της ΔΕΗ σε σχέση με το τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018, το οποίο διαμορφώθηκε στα 3.894,7 εκατ. ευρώ.

Ο μετασχηματισμός

Στις πρόσφατες δράσεις για την ενίσχυση της κερδοφορίας της ΔΕΗ που ελήφθησαν, αλλά δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμη στα αποτελέσματα της εταιρείας, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης, αλλά και στον σχεδιασμό διαρθρωτικών δράσεων μετασχηματισμού της Επιχείρησης, ώστε, όπως είπε, «να επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά εντός της επόμενης τριετίας».

Μοναδικό κερδοφόρο τμήμα της Επιχείρησης το δίκτυο διανομής

Η ΔΕΗ πέρασε τον κάβο της χρεοκοπίας, απέχει πολύ όμως από το να καταστεί μια υγιής και βιώσιμη μακροπρόθεσμα επιχείρηση. Η μόνη κερδοφόρος δραστηριότητα σήμερα είναι η διανομή, δηλαδή ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος –όπως επισήμως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση– θα πουληθεί για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας της Επιχείρησης. Με εξαίρεση το δίκτυο διανομής, το σύνολο των υπολοίπων δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι ζημιογόνο, με τον τομέα μάλιστα της προμήθειας, που είναι και η πλέον ανταγωνιστική δραστηριότητα της ΔΕΗ, να έχει περάσει το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε ζημίες ύψους 34 εκατ. ευρώ από κέρδη 15,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ο τομέας των ορυχείων περιόρισε τις ζημίες στα 79.986 εκατ. ευρώ από 140.990 εκατ. ευρώ και ο τομέας της παραγωγής από 467.192 εκατ. ευρώ σε 273.848 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ πέρασε τον κάβο, αλλά τα προβλήματα παραμένουν-2

Η Λιγνιτική Μελίτης κατέγραψε στο εξάμηνο ζημίες ύψους 20,4 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και η Λιγνιτική Μεγαλόπολης ζημίες 45,6 εκατ. ευρώ έναντι 60,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τις δύο θυγατρικές που η ΔΕΗ έβγαλε προς πώληση. Η Επιχείρηση προχώρησε το πρώτο εξάμηνο στην απομείωση της αξίας τους κατά 64,9 εκατ. ευρώ σε συνέχεια απομείωσης κατά 240 εκατ. ευρώ που είχε προχωρήσει στο πρώτο εξάμηνο πέρυσι. Τα στοιχεία για την παραγωγή και τα ορυχεία που αποτυπώνονται στον ισολογισμό εξαμήνου και κυρίως της εμπορίας, είναι ενδεικτικά της δυσλειτουργικότητας της ΔΕΗ ως επιχείρησης υπό τον σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους, παράγοντας που έχει επισημανθεί ως αρνητικός από τη νέα κυβέρνηση, η οποία δρομολογεί νομοθετική ρύθμιση για τον απογαλακτισμό της. Το δίκτυο διανομής είναι το μοναδικό κερδοφόρο κομμάτι της ΔΕΗ, αν και στο πρώτο εξάμηνο του έτους τα κέρδη υποχωρούν στα 37,1 εκατ. ευρώ έναντι 61,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ που έχει εξαγγελθεί, είναι σαφές ότι θα επηρεάσει δυσανάλογα αρνητικά τη λειτουργική κερδοφορία και τη ρευστότητα της εταιρείας.

Ο ορκωτός λογιστής απέσυρε από την έκθεσή του τον αστερίσκο της αβεβαιότητας για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας που είχε συμπεριλάβει στην προηγούμενη, και αυτό αποτελεί αναμφισβήτητα μια θετική εξέλιξη αφού η ΔΕΗ απέφυγε τον «ξαφνικό θάνατο». Στην έκθεσή του ωστόσο επισημαίνει ότι «το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της μητρικής εταιρείας την 30.06.2019, συνέχισε να υπερβαίνει το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού κατά το ποσό των περίπου 541,1 εκατ. και 831,8 εκατ. αντίστοιχα (2018: 708 εκατ. και 949 εκατ. για τον όμιλο και τη μητρική εταιρεία αντίστοιχα). Εκτιμά μάλιστα, ότι παρά τη θετική επίδραση των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας της ΔΕΗ «αναμένεται η συνέχιση της ύπαρξης υψηλότερων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις». Ο ορκωτός λογιστής τέλος λαμβάνει υπόψη του στην εκτίμησή του για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους, τις μελλοντικές δράσεις που θα λάβει η διοίκηση της ΔΕΗ και οι οποίες θα βελτιώσουν περαιτέρω την οικονομική της θέση. Αναφέρει συγκεκριμένα την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη διερεύνηση δυνατότητας έκδοσης διεθνούς ομολόγου και τη συνεχιζόμενη έμφαση στη μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. «Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η διοίκηση, αξιολογώντας τις εκτιμώμενες ταμειακές ροές έως την 31.12.2020 και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το ορατό μέλλον, εκτιμά ότι ο όμιλος και η μητρική εταιρεία έχουν διασφαλίσει τη διατήρησή τους ως συνεχιζόμενες δραστηριότητες», αναφέρει η EY στην έκθεσή της.