ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλοίωση σύνθεσης Γ.Σ. της Creta Farms καταγγέλλει ο Κ. Δομαζάκης

Αλλοίωση σύνθεσης Γ.Σ. της Creta Farms καταγγέλλει ο Κ. Δομαζάκης

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση Creta Farms μετά τις καταγγελίες στις οποίες προέβη χθες ο ένας εκ των δύο βασικών μετόχων, ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης. Οι καταγγελίες του, εάν αποδειχθεί ότι είναι βάσιμες (σ.σ. ο ίδιος ισχυρίζεται ότι διαθέτει τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα), όχι μόνο μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνεχίζεται σήμερα μετά τη διακοπή της Δευτέρας, αλλά και να προκαλέσουν νέα παρέμβαση τόσο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσο και της Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Κ. Δομαζάκης κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος αυτής κ. Νιάδης σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη διοίκηση της Creta Farms (επικεφαλής της οποίας είναι ο Μ. Δομαζάκης) απέκρυψε έγγραφο μετόχου και επικύρωσε ανύπαρκτη εξουσιοδότηση. Το παραπάνω, εκτός από παράνομο, είχε ως συνέπεια, σύμφωνα πάντα με τον Κ. Δομαζάκη, να αλλοιωθεί η σύνθεση της γενικής συνέλευσης και να γείρει η πλάστιγγα υπέρ του Μ. Δομαζάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την επικύρωση της επίμαχης εξουσιοδότησης, η πλευρά του Κ. Δομαζάκη προηγείτο με 80.000 ψήφους.

Η επίμαχη εξουσιοδότηση ήταν της ταϊλανδικής τράπεζας Bank of Ayudhya και σύμφωνα με τον Κ. Δομαζάκη, είχε ισχύ μόνο για τη γενική συνέλευση της 4ης Σεπτεμβρίου 2019. Μάλιστα, στο σώμα της εξουσιοδότησης υπήρχε ρητή διαγραφή της εντολής που αφορά την αντιπροσώπευση του μετόχου αυτού σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή της αρχικώς προσδιορισθείσας γενικής συνέλευσης της 4ης Σεπτεμβρίου ή επαναληπτική αυτής.

Υποθεματοφύλακας της προαναφερθείσας μετόχου, της Bank of Ayudhya, είναι η HSBC France (υποκατάστημα Αθηνών) η οποία, σύμφωνα με τον Κ. Δομαζάκη, είχε ενημερώσει ήδη από την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου μέσω fax και με email τη διοίκηση της Creta Farms ότι η εξουσιοδοτούσα εταιρεία –δηλαδή η ταϊλανδική τράπεζα– δεν θα παρίστατο στη γενική συνέλευση μετόχων της 23ης Σεπτεμβρίου 2019. Το ίδιο έγγραφο παραδόθηκε και με υπηρεσία ταχυμεταφορών στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Κ. Δομαζάκης καταγγέλλει επίσης ότι στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της Δευτέρας ο αδερφός του Μάνος παραδέχθηκε τη διαγραφή στην εξουσιοδότηση.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Κ. Δομαζάκης αναφέρει ότι ήδη έχει εκκινήσει για το θέμα της εξουσιοδότησης όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών καθώς και των δανειστών της εταιρείας, ενώ έχει προβεί και στις προβλεπόμενες από τον αστικό και ποινικό κώδικα ενέργειες εναντίον όσων έχουν διαπράξει ή συμπράττουν σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις.

Τέλος, ούτε και χθες υπεγράφη η σύμβαση ενεχυρίασης των μετοχών ανάμεσα στους αδερφούς Δομαζάκη και τις πιστώτριες τράπεζες, αν και είχε προγραμματισθεί για χθες το απόγευμα. Αιτία, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ότι ζήτησε κάποια τροποποίηση στη σύμβαση ο Μ. Δομαζάκης.