ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξοδο στις αγορές σχεδιάζει ο όμιλος Τιτάν με την έκδοση ομολόγου

28s8titan

Τη δυνατότητα που προσφέρει η παρουσία του ομίλου Τιτάν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, μετά τον πρόσφατο εταιρικό μετασχηματισμό, αναμένεται να αξιοποιήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα η διοίκηση, θέλοντας παράλληλα να κεφαλαιοποιήσει και το εν γένει ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα για εταιρικά ομόλογα ελληνικής προέλευσης. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το πρόσφατο επενδυτικό roadshow, η διοίκηση της τσιμεντοβιομηχανίας σχεδιάζει την έκδοση νέου ομολόγου, με το οποίο θα αποπληρώσει πρόωρα τις ομολογίες έτερου ομολόγου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, που λήγει το 2021. Το εν λόγω πενταετές ομόλογο (εκδόθηκε το 2016) έχει ετήσιο επιτόκιο 3,5%, ενώ στόχος της διοίκησης για το νέο ομόλογο είναι το επιτόκιό του να είναι τουλάχιστον 2%, ή και ακόμα χαμηλότερα, αν αυτό είναι εφικτό.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάλογη κίνηση είχε προχωρήσει η «Τιτάν» και το 2017. Τότε είχε εκδώσει ομόλογο 250 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,375%, με το οποίο είχε εξαγοράσει ομολογίες με τοκομερίδιο 4,25%, που έληγε τον φετινό Ιούλιο. Εν ολίγοις, η διοίκηση του ομίλου προχωρεί σε σταθερά βήματα μείωσης του κόστους δανεισμού, που ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους επελέγη ο πρόσφατος μετασχηματισμός της «Τιτάν».

Υπενθυμίζεται ότι πλέον η κύρια δραστηριότητα του ομίλου έχει περάσει υπό τη «σκέπη» της Titan Cement International SA, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται από τις 23 Ιουλίου στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων. Συνολικά πρόκειται για 78.668.627 κοινές ονομαστικές μετοχές υπό το σύμβολο «TITC». Βάσει του στρατηγικού σχεδίου του ομίλου, επιδιώχθηκε η παράλληλη διαπραγμάτευση σε τρία διαφορετικά χρηματιστήρια προκειμένου να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου Τιτάν, που έχει παρουσία σε 14 χώρες, ενώ αντλεί το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών του από τις αγορές του εξωτερικού. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο που έχει καταρτιστεί, η ελληνική παρουσία του ομίλου θα παραμείνει ως έχει μέχρι σήμερα τόσο σε επίπεδο εργαζομένων όσο και σε επίπεδο παραγωγικών μονάδων, ενώ θα συνεχιστεί και η απόδοση φόρων στην Ελλάδα από την Α.Ε. Τσιμέντων «Τιτάν», όσον αφορά βέβαια το σκέλος τής εν Ελλάδι δραστηριότητας και χωρίς να ενοποιούνται πλέον τα κέρδη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι κατ’ αρχάς η απόκτηση πρόσβασης σε ευρύτερη βάση επενδυτών και με τον τρόπο αυτό να διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του ομίλου, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Ετσι, η χρηματοδότηση του ομίλου, στοιχείο καθοριστικό για τη μελλοντική ανάπτυξη, θα γίνεται πλέον με όρους ανάλογους εκείνων που εξασφαλίζουν οι ανταγωνιστές της «Τιτάν».