ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε διπλασιασμό των χορηγήσεων στοχεύει η Attica Bank

Σε διπλασιασμό των χορηγήσεων στοχεύει η Attica Bank

Σε περαιτέρω τιτλοποίηση μέρους του δανειακού της χαρτοφυλακίου, αλλά και στην ανάθεση της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα προχωρήσει η διοίκηση της Attica Bank με στόχο την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της, προκειμένου η προσπάθεια να επικεντρωθεί στην αναπτυξιακή προοπτική της τράπεζας. Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της Attica Bank Κώστας Μητρόπουλος στο πλαίσιο ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου, η στρατηγική για την επόμενη πενταετία προβλέπει τον διπλασιασμό του ισολογισμού της τράπεζας μέσα από την αύξηση των χορηγήσεων και των καταθέσεων και τη διεύρυνση του πελατολογίου της σε νέες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως γιατροί, δικηγόροι, αγρότες κ.λπ. Η τράπεζα, όπως σημείωσε, διαθέτει επαρκή ρευστότητα για την ενίσχυση των χορηγήσεων, στον βαθμό που στο τέλος του α΄ εξαμήνου τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό έτος, οδηγώντας στη βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 99,2% σε 64,9%. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ και έπειτα από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ.

Για την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της η διοίκηση της τράπεζας, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Θεόδωρο Πανταλάκη, θα αξιοποιήσει περαιτέρω το εργαλείο της τιτλοποίησης, καθώς και της ανάθεσης της διαχείρισης κόκκινων δανείων σε εταιρείες εκτός τράπεζας. Το ακριβές ποσό της τιτλοποίησης δεν έχει προσδιοριστεί και θα οριστικοποιηθεί το προσεχές διάστημα μετά και την επιλογή συμβούλου, αλλά όπως διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, στόχος είναι η μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό από 37% που διαμορφώθηκε στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2019. Να σημειωθεί ότι η τράπεζα έχει ήδη ολοκληρώσει δύο τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, μέσω των οποίων ενίσχυσε και τα κεφάλαιά της. Η τράπεζα, σύμφωνα με τη διοίκηση της Attica Bank, είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη και αναμένει την έγκριση από τον SSM της μεταφοράς ποσοστού 13,16% στο ΤΜΕΔΕ, που ελέγχει ήδη το 32,5%, ενώ στο 46,16% διαμορφώνεται το ποσοστό του ΕΦΚΑ.

Στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας παραμένουν περίπου 800 εκατ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), εκ των οποίων τα 415 εκατ. ευρώ είναι κόκκινα δάνεια (NPLs) και τα υπόλοιπα αμφίβολης είσπραξης. Στο κομμάτι των ιδιωτών, 350 εκατ. ευρώ από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα είναι στεγαστικά, περίπου 50 εκατ. ευρώ είναι καταναλωτικά δάνεια και κάρτες και από το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών, περίπου 100 εκατ. ευρώ είναι δάνεια που έχουν ενταχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην κατηγορία των επιχειρηματικών και ανέρχονται σε 430 εκατ. ευρώ, ενώ στα 90 εκατ. ευρώ περίπου (μετά την αφαίρεση των εγγυήσεων) διαμορφώνεται η έκθεση της τράπεζας στον όμιλο Καλογρίτσα, δάνεια για τα οποία η διοίκηση της τράπεζας επεσήμανε ότι έχει λάβει τις αναγκαίες προβλέψεις. Με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις συνολικές προβλέψεις διαμορφώνεται στο 32,8%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις, η αξία των οποίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, θα αυξηθεί, συμβάλλοντας στην απελευθέρωση προβλέψεων.