ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 117% στην κερδοφορία των εισηγμένων το α΄ εξάμηνο

Αύξηση 117% στην κερδοφορία των εισηγμένων το α΄ εξάμηνο

Ικανοποιητική κρίνεται η μέχρι τώρα πορεία των μεγεθών των εισηγμένων το 2019, οι οποίες, παρά τη στασιμότητα που προκάλεσε η προεκλογική περίοδος στη χώρα, κατάφεραν να κρατήσουν τα «κεκτημένα» με στήριξη από τους φορολογικούς συντελεστές, καθώς και τις υπεραξίες από ομόλογα και ακίνητα που ενίσχυσαν τα μεγέθη τους.

Οι αναλυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για το υπόλοιπο του έτους, καθώς η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η μείωση της φορολογίας και το περιβάλλον των χαμηλότερων επιτοκίων αναμένεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τα μεγέθη των εισηγμένων, ενώ οι νέες επενδύσεις χαρακτηρίζονται «κλειδί» που θα οδηγήσει την κερδοφορία τους σε νέα επίπεδα αναφοράς, καθώς, μετά περίπου οκτώ χρόνια δυσκολιών, υπάρχουν προϋποθέσεις για νέες πηγές εσόδων. Οπως τονίζει η Beta Xρηματιστηριακή, ο τραπεζικός κλάδος σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να έχει ρόλο, καθώς η πιστωτική επέκταση έχει ξεκινήσει από τη στεγαστική πίστη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου τα οποία επεξεργάστηκε η Beta, στο σύνολο 164 εταιρειών, 104 εμφάνισαν κέρδη με τις 44 από αυτές να σημειώνουν αύξηση κερδών, 43 εταιρείες να παρουσιάζουν μείωση κερδών και 17 να επιστρέφουν στην κερδοφορία (μεταξύ των οποίων –εκτός των τραπεζών– οι Trastor, Pasal, Cenergy, Frigoglass, Centric, Mevaco, Βιοκαρπέτ, Ευρωσύμβουλοι, Ελγέκα, Δέλτα Τεχνική, Δομική Κρήτης, Καραμολέγκος, Sunlight και Newsphone). Σε ό,τι αφορά τις ζημιογόνες, οι 22 εμφάνισαν ενίσχυση των ζημιών, οι 23 μείωση, ενώ 15 επέστρεψαν στις ζημιές στο α΄ εξάμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Συνολικά, τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν το 1,19 δισ. ευρώ και ήταν ενισχυμένα κατά 117%, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 35,89 δισ. ευρώ σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 2,5%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 6,9% στα 4,13 δισ. ευρώ ενισχυμένη και από την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 16 (νέα λογιστικά πρότυπα).

Το α΄ εξάμηνο μπορεί να θεωρηθεί ειδικών συνθηκών, καθώς η ζήτηση στην Ελλάδα, αγορά που αποτελεί και το βασικό πεδίο δραστηριοποίησης των περισσότερων εταιρειών, επηρεάστηκε από γεγονότα υψηλού ειδικού βάρους: βαρύς χειμώνας, δίμηνη προεκλογική περίοδος, θετική χρηματιστηριακή συγκυρία, αυξημένη ζήτηση στα ακίνητα και τραπεζικός κλάδος επιτέλους σε ένα τρίμηνο λειτουργικής ισορροπίας που άφησε υποσχέσεις, όπως σχολιάζει ο Μάνος Χατζηδάκης, υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης της Beta. Αν και κλαδικά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις (ΔΕΗ, αποτιμήσεις αποθεμάτων στα διυλιστήρια, κατασκευαστικός κλάδος) που προκαλούν «θόρυβο» στα δεδομένα, η συνολική εικόνα παρέμεινε ισχυρώς πλειοψηφικά κερδοφόρος, χτίζοντας στην τάση της περυσινής χρονιάς.

Η καθαρή θέση των εισηγμένων στο εξάμηνο σημείωσε αύξηση κατά 1,8% στα 58,3 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της συγχώνευσης Grivalia-Eurobank, ενώ ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 7%, απόρροια και των προσαρμογών λόγω του ΔΠΧΠ 16. Επίσης, σε επίπεδο υπολοίπων παρατηρούνται μεγαλύτερης κλίμακας αναχρηματοδοτήσεις με μακροπρόθεσμη διάρκεια (+9,4%), έναντι του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (+3,2%), κάτι αναμενόμενο λόγω των ευνοϊκότερων όρων αναχρηματοδότησης που επικρατούν αυτή την περίοδο στις κεφαλαιαγορές.

Οπως παρατηρεί ο κ. Χατζηδάκης, οι εισηγμένες επιχειρήσεις που δεν έχουν επί της ουσίας δανεισμό είναι 23 και το καθαρό ταμείο που παρουσιάζουν είναι 1,4 δισ. ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις πλέον τα μετρητά αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της αξίας τους, ειδικά αν συγκριθούν με την τρέχουσα κεφαλαιοποίησή τους.