ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη συμμετοχή της σε έργο ΣΔΙΤ πούλησε η «Αβαξ» έναντι 8,8 εκατ. ευρώ

Τη συμμετοχή της σε έργο ΣΔΙΤ πούλησε η «Αβαξ» έναντι 8,8 εκατ. ευρώ

Σημαντικά κεφάλαια εξασφάλισε η διοίκηση της «Αβαξ» από την πώληση της συμμετοχής της στο έργο ΣΔΙΤ για τη χρηματοδότηση, κατασκευή και διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην περιοχή της Αττικής. Ειδικότερα, η εισηγμένη μεταβίβασε τη θυγατρική εταιρεία JPA A.E., που ήταν το επενδυτικό «όχημα» του εν λόγω έργου, εισπράττοντας το ποσό των 8,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, απαλλάσσεται και από την υποχρέωση εξυπηρέτησης του μακροπρόθεσμου δανεισμού 33,4 εκατ. ευρώ που είχε λάβει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το πρόγραμμα «Jessica» της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για την υλοποίηση του έργου. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ύψος της επένδυσης για την κατασκευή των σχολείων ανήλθε σε 52,6 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου απελευθερώνονται σημαντικοί οικονομικοί πόροι, τους οποίους η διοίκηση της «Αβαξ» σχεδιάζει να αξιοποιήσει για τη διεκδίκηση νέων συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο νέος ιδιοκτήτης και διαχειριστής των 10 σχολικών μονάδων είναι πλέον ο σουηδικός όμιλος Sterner Stenhus, του οποίου ηγείται ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης. Η εν λόγω εταιρεία εξειδικεύεται σε επενδύσεις ακινήτων και κοινωνικών υποδομών, έχοντας σημαντική εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα και στη διαχείριση ακινήτων στη Σουηδία αλλά και στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι η υπολειπόμενη περίοδος μίσθωσης των σχολείων από το ελληνικό Δημόσιο είναι 22 χρόνια. Οι μονάδες αφορούν το 51ο Γυμνάσιο Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος), το 50ό Λύκειο Αθηνών (Σεπόλια), το 61ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (Σεπόλια), το Μουσικό Γυμνάσιο Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος), το Μουσικό Λύκειο Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος), το Ειδικό Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δήμου Νέου Ηρακλείου, το ΤΕΕ ΣΕΚ Δήμου Μεγάρων, το Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Δήμου Ωρωπού, το Γυμνάσιο Δήμου Ωρωπού και το 42ο Λύκειο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, η «Αβαξ» σημείωσε κέρδη μετά από φόρους ύψους σε 8,8 εκατ. ευρώ, έναντι οριακής κερδοφορίας 0,12 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 315 εκατ. ευρώ, από 298,9 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αντίστοιχα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ (από 1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018), κυρίως λόγω της ανάληψης νέων έργων στο εξωτερικό, αλλά και της σταδιακής ενίσχυσης της συμμετοχής της «Αβαξ» σε κοινοπρακτικά έργα που είχε αναλάβει σε συνεργασία με την πτωχευμένη πλέον J&P Overseas Ltd. Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκαν έσοδα από την εξαγορά μιας σειράς εταιρειών στο Κατάρ και στη Λιβύη, με αποτέλεσμα πλέον το 57,4% των εσόδων του ομίλου να προέρχεται από έργα εκτός Ελλάδος. Το αντίστοιχο ποσοστό κατά το περυσινό πρώτο εξάμηνο δεν είχε ξεπεράσει το 35,3%.