ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδος πωλήσεων και κερδών για την ΕΛΙΝΟΙΛ

anodos-poliseon-kai-kerdon-gia-tin-elinoil-2340780

Βελτιωμένη κερδοφορία και αύξηση πωλήσεων εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ, παρά την υποχώρηση της ζήτησης σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθε σε 1.084,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.026,7 εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2018, καταγράφοντας αύξηση 6%. Τα μεικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 24,8 εκατ. έναντι 20,8 εκατ. του α΄ εξαμήνου του 2018 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 9,03 εκατ. έναντι 5,7 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 59%.

Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε κέρδη 1,8 εκατ. έναντι 1,5 εκατ. του α΄ εξαμήνου του 2018, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 1,3 εκατ. έναντι 0,9 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.