ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2nd International Arbitration Forum

2nd International Arbitration Forum

Το 2nd Arbitration Forum, που διοργανώνουν οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, η Ελληνική Ένωση Διαιτησίας και του περιοδικό «διαιτησία» είναι ένα επιστημονικό Συνέδριο υψηλού επιπέδου για τη διαιτησία, η οποία αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο θεσμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Όπως είναι γνωστό, με διαιτησία επιλύονται οι μεγαλύτερες διαφορές, εμπορικές, επενδυτικές, ενεργειακές και κατασκευαστικές, και κυρίως εκείνες στις οποίες εμπλέκεται και αλλοδαπός διάδικος.

Στο 2nd Arbitration Forum θα συμμετάσχουν ως ομιλητές διακεκριμένοι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων Οργανισμών Θεσμικής Διαιτησίας της Ευρώπης, και ειδικότερα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι (International Chamber of Commerce – ICC Paris) και του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (London Court of International Arbitration – LCIA), διαπρεπείς αλλοδαποί Καθηγητές και Διαιτητές, καθώς και Έλληνες διακεκριμένοι εκπρόσωποι της επιστήμης και της πράξης, όλοι με μεγάλη πρακτική εμπειρία στη Διεθνή Διαιτησία.

Η γενική θεματική του 2nd Arbitration Forum, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του ICC Hellas, είναι «Δίκαιη δίκη, οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία». Το συνέδριο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πράξη της διεθνούς διαιτησίας καθόσον επιστήμονες και εκπρόσωποι της διεθνούς διαιτητικής κοινότητας θα αναδείξουν τις σύγχρονες πτυχές διαφόρων επιμέρους σημαντικών ζητημάτων και θα εστιάσουν σε ζητήματα που απασχολούν την καθημερινή πρακτική στη διεθνή διαιτησία.

Το 2nd International Arbitration Forum διεξάγεται στις 17 Οκτωβρίου 2019 στο Hilton Athens από τις 09:30 μέχρι τις 18:00. Γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.