ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία η πώληση κόκκινων επιχειρηματικών της Alpha

Στην τελική ευθεία η πώληση κόκκινων επιχειρηματικών της Alpha

Τις δεσμευτικές προσφορές των τριών επενδυτών που προκρίθηκαν για την εξαγορά του χαρτοφυλακίου κόκκινων επιχειρηματικών δανείων με την επωνυμία Neptune αναμένει η Alpha Bank, τεστάροντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο με εξασφαλισμένα επιχειρηματικά δάνεια που έχει βγάλει προς πώληση μέχρι σήμερα ελληνική τράπεζα.

Πρόκειται για τα επενδυτικά κεφάλαια Apollo, Bain και Fortress, που έχουν προκριθεί να συμμετάσχουν στην τελική φάση του διαγωνισμού, με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών τον Οκτώβριο. Το χαρτοφυλάκιο Neptune, σύμφωνα με το ενημερωτικό που έχουν στα χέρια τους οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία ανήκουν σε περίπου 1.008 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα δάνεια έχουν εξασφαλίσεις 4.048 ακίνητα, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 1,1 δισ. ευρώ και, όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό δελτίο, τα δάνεια χαρακτηρίζονται από μεγάλη διασπορά μεταξύ των διαφορετικών επιχειρηματικών κλάδων, στοιχείο που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο συγκέντρωσης.

Στα βασικά χαρακτηριστικά του Neptune, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της αγοράς, συγκαταλέγεται το γεγονός ότι πρόκειται για δάνεια κυρίως μικρομεσαίων και κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων, σε αντίθεση με τα πακέτα επιχειρηματικών δανείων που έχουν πωληθεί μέχρι σήμερα και τα οποία περιελάμβαναν δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που ήταν κατακερματισμένα σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, το 94% του Neptune είναι δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το 5% μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια και μόλις το 1% είναι δάνεια λιανικής. Βασικό χαρακτηριστικό του Neptune που το διαφοροποιεί από τα άλλα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια είναι ότι περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό δανείων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε λειτουργία, ενώ το 81% της έκθεσης που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο είναι δάνεια που έχουν καταγγελθεί. 

Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα που φέρουν ως εξασφάλιση τα δάνεια, σε ποσοστό 67% της συνολικής τους αξίας είναι εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, ενώ για την πλειονότητα αυτών των ακινήτων έχουν ήδη ξεκινήσει οι νομικές ενέργειες, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται σε ώριμο στάδιο, και συγκεκριμένα στη φάση των πλειστηριασμών. Εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό του Neptune είναι ότι το γεγονός ότι το 12% των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο πακέτο –πρόκειται για 500 μεγάλα ακίνητα– αντιπροσωπεύει το 72% της αξίας των εξασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου, διευκολύνοντας τη διαδικασία της αποτίμησης για τους υποψήφιους επενδυτές. Το 70% των εξασφαλίσεων αποτελεί πρώτη προσημείωση, ενώ περίπου το 45% της αξίας των εξασφαλίσεων προέρχεται από τους 100 μεγαλύτερους δανειολήπτες του χαρτοφυλακίου.

Τα περισσότερα ακίνητα, και συγκεκριμένα 1.084, βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, 924 στην Αττική, 770 στην Κεντρική Ελλάδα, 628 στην Πελοπόννησο,  537 στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου και 101 σε νησιά του Ιονίου.