ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H EBRD επένδυσε 18 εκατ. στο ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής

H EBRD επένδυσε 18 εκατ. στο ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής

Πλήρως επιτυχημένη και με τη συμμετοχή διεθνούς κύρους επενδυτών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ήταν η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών, από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ειδικότερα, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4,56 φορές, με το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέρχεται σε 6.673. Οπως ανακοίνωσαν χθες η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, ανήλθε σε 684 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,6%, δηλαδή στο κατώτατο σημείο του εύρους που είχε οριστεί λίγες ημέρες νωρίτερα και το οποίο κατ’ ανώτατο μπορούσε να διαμορφωθεί μέχρι και 2,9%. Συνολικά, διατέθηκαν 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των επενδυτών συγκαταλέγεται και η EBRD, η οποία τοποθετήθηκε με κεφάλαια 18 εκατ. ευρώ, κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών της για στήριξη του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση της EBRD διαδραμάτισε και η πιστοποίηση του ομολόγου ως «πράσινου» από τον διεθνή φορέα Climate Bond Initiative. Οπως αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας σε σχετική ανακοίνωσή της, η συμμετοχή της EBRD στη σχετική έκδοση αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών στις εκδόσεις ομολόγων από εισηγμένες εταιρείες, συμβάλλοντας στη δημιουργία της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας και κλίμακας για νέες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2017 η EBRD παρουσίασε το πρώτο πλαίσιο ομολόγων ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο έχει κατορθώσει να χρηματοδοτήσει σχετικές εκδόσεις ομολόγων ύψους 760 εκατ. ευρώ. Ενα δεύτερο σχετικό πλαίσιο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2018 με αρχικό ύψος 185 εκατ. ευρώ, έχοντας κατορθώσει μέχρι σήμερα να συγκεντρώσει συνολική ρευστότητα 350 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, το νέο ομόλογο θα χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις σε έργα παραγωγής αιολικής ενέργειας, τα οποία θα συμβάλουν στον στόχο της Ελλάδας να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 35% της ετήσιας κατανάλωσης μέχρι το 2030. Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση της εισηγμένης, από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ.