ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Creta Farms: Νέες βαριές κατηγορίες κατά Μάνου Δομαζάκη από τον αδελφό του

Creta Farms: Νέες βαριές κατηγορίες κατά Μάνου Δομαζάκη από τον αδελφό του

Σε βαρύτατες καταγγελίες προβαίνει εκ νέου ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ένας εκ των βασικών μετόχων της Creta Farms, εναντίον του αδελφού του, σε επιστολή που απέστειλε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής σε σειρά στελεχών των τεσσάρων πιστωτριών τραπεζών, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν ευσταθούν οι καταγγελίες στις οποίες προβαίνει, αποδεικνύεται ότι η προσωρινή διοίκηση που τοποθετήθηκε πρόσφατα στην εταιρεία είναι άνευ ουσίας και γεννώνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις ευθύνες των τραπεζών, καθώς και των ελεγκτικών εταιρειών EY και PwC, στις οποίες έχει ανατεθεί η αναδιάρθρωση και η οικονομική διεύθυνση της Creta Farms, αντιστοίχως.

Κατ’ αρχάς, ο Κ. Δομαζάκης υποστηρίζει στην επιστολή του ότι, αν και από τις 18 Οκτωβρίου 2019 ορίστηκε στην εταιρεία προσωρινή διοίκηση, ύστερα από σχετικό αίτημα των πιστωτριών τραπεζών, το οποίο έκανε δεκτό το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου, στην ουσία διοίκηση εξακολουθεί να ασκεί ο αδελφός του Μάνος Δομαζάκης. Μάλιστα, στην επιστολή ο Κ. Δομαζάκης αναφέρει ότι ενημερώθηκε πως ο αδελφός του μισθοδοτείται κανονικά, αν και πλέον δεν έχει την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή κάποια άλλη.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα στην επιστολή, ο Μ. Δομαζάκης προέβη σε δύο εκδικητικές, κατά τον Κ. Δομαζάκη, απολύσεις. (σ.σ.: τα ονόματα των εργαζομένων είναι στη διάθεση της «Κ»). Ειδικότερα, στις 25 Οκτωβρίου 2019 και ενώ πλέον ο Μ. Δομαζάκης δεν είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, καταγγέλλεται ότι προχώρησε στην απόλυση μιας υπαλλήλου, σύζυγου άλλου υπαλλήλου της εταιρείας, ο οποίος έχει ήδη απολυθεί. Ο τελευταίος πρόσφατα κατέθεσε ως μάρτυρας στο πλαίσιο του δικανικού ελέγχου που διενεργεί η Deloitte στην Creta Farms για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Κ. Δομαζάκης αποδίδει την απόλυση της υπαλλήλου στην κατάθεση του συζύγου της.

Επιπλέον, ο Μ. Δομαζάκης, σύμφωνα με τις καταγγελίες του αδελφού του, προχώρησε στην απόλυση υπαλλήλου της ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ, θυγατρικής της Creta Farms. Ο εν λόγω υπάλληλος τυχαίνει να είναι ο ίδιος που είχε απαθανατίσει με φωτογραφία το ελικόπτερο με το οποίο αφίχθη στις 3 Οκτωβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις της Creta Farms στο Ρέθυμνο ο Μ. Δομαζάκης, φωτογραφία που είχε δει το φως της δημοσιότητας.

Στην ίδια επιστολή ο Κ. Δομαζάκης υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε από υπαλλήλους της εταιρείας ότι ο αδελφός του έχει δώσει εντολή να μην επιτραπεί στον ίδιο, αλλά ούτε και στα παιδιά του, η είσοδος στις εγκαταστάσεις της Creta Farms. Για τον λόγο αυτό μάλιστα ο Κ. Δομαζάκης αναφέρει ότι ο αδελφός του, Μάνος, έχει προσλάβει πρόσφατα φύλακες, μισθοδοτούμενους από την εταιρεία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Κ. Δομαζάκης κατηγορεί τον αδελφό του ότι «λαμβάνει πλήρη γνώση της διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή, διαρρέει απόρρητες πληροφορίες, διαστρεβλώνει το περιεχόμενο πληροφοριών που παρανόμως λαμβάνει και γενικώς υποσκάπτει και επιδιώκει την αποτυχία της εν εξελίξει διαδικασίας. Τα παραπάνω δε, εκτός των άλλων, συνιστούν και παραβάσεις ποινικών διατάξεων (άρθρο 370Β του Ποινικού Κώδικα)».

Η επιστολή του Κ. Δομαζάκη καταλήγει: «Τα παραπάνω γεγονότα μού δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, τελούν σε πλήρη αντίθεση με την εκδοθείσα προσωρινή διαταγή και θέτουν εν αμφιβόλω την έκβαση της δίκης της 15.11.2019 (σ.σ.: τότε θα εκδικασθεί η κύρια αίτηση για την προσωρινή διοίκηση).

Σε κάθε περίπτωση, συντηρούν τους κινδύνους για την περιουσία της εταιρείας από την παρουσία του Εμμ. Δομαζάκη, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι ακόμα και μετά τον διορισμό CRO στην εταιρεία, απέσπασε περίπου 150.000 ευρώ από το ταμείο της για αμοιβές δικηγόρων για χειρισμό προσωπικών του υποθέσεων και επ’ ουδενί εταιρικών. Είναι δε αυτονόητο ότι κάθε σχετική ευθύνη, ποινική ή αστική, μετά τον διορισμό της προσωρινής διοίκησης βαρύνει τα πρόσωπα της προσωρινής διοίκησης. Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας για την απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας».