ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμεσα η συγχώνευση ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ

Αμεσα η συγχώνευση ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ

Mέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγχώνευση των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ. Οι δύο εταιρείες, που ελέγχονται πλήρως από την ιταλική Ferrovie dello Stato Italiane (FSI), θα καταστούν μία, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η απορρόφηση της EΕΣΣΤΥ θα επιφέρει αύξηση του κύκλου εργασιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ της τάξης των 35 εκατ. ευρώ. H τελευταία θα καταστεί μια εταιρεία με ετήσια έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η απορρόφηση της ΕΕΣΣΤΥ θα προσθέσει στην επιχείρηση περίπου 600 εργαζομένους καθιστώντας την απορροφούσα εταιρεία έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας μας.

Το προσωπικό θα ξεπεράσει τους 1.200 εργαζομένους και πιθανόν να προσέγγιζαν και τους 1.300 εργαζομένους εάν 75 από αυτούς δεν είχαν επιλέξει τη μετάταξή τους στον ΟΣΕ. Το δικαίωμα αυτό δόθηκε ενόψει της ιδιωτικοποίησης της ΕΕΣΣΤΥ, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2019.

Οι σχετικές αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων για τη συγχώνευση λήφθηκαν στις 30 Οκτωβρίου 2019, ενώ ως ημερομηνία μετασχηματισμού του ισολογισμού ορίσθηκε η 30ή Σεπτεμβρίου 2019. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα οικονομικά μεγέθη της ΕΕΣΣΤΥ προσμετρούνται σε εκείνα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού) είναι η εταιρεία τεχνικής συντήρησης των μηχανών και των βαγονιών του ΟΣΕ, που πριν από λίγα χρόνια πέρασαν στον έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου (ΓΑΙΑΟΣΕ). Η εταιρεία θα αποτελέσει από εδώ και στο εξής την τεχνική βάση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του τροχαίου υλικού που αξιοποιεί η τελευταία στους συρμούς της. Ωστόσο, στις εγκαταστάσεις της θα μπορεί να υποστηρίζεται το τροχαίο υλικό και άλλων παρόχων σιδηροδρομικού έργου, ανταγωνιστών δηλαδή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Προς το παρόν, όμως, η σχέση των δύο εταιρειών παραμένει αμφιμονοσήμαντη, με την έννοια ότι το 100% των εσόδων της ΕΕΣΣΤΥ προέρχονται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Τώρα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προτίθεται να προχωρήσει σε πλήρη εκσυγχρονισμό της τεχνικής βάσης της ΕΕΣΣΤΥ. Προς την κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία έχει αναθέσει τη μελέτη του εκσυγχρονισμού των δύο τεχνικών βάσεων που λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στη γαλλική Alstom.

Αν και η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, εκτιμάται ότι για τον εκσυγχρονισμό των δύο μηχανοστασίων, σε Ρέντη (Αττική) και Θεσσαλονίκη, θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους 15 έως 20 εκατ. ευρώ. Μικρότερα ποσά θα απαιτηθούν για τις υπόλοιπες τεχνικές βάσεις, μικρότερου μεγέθους, που βρίσκονται σε άλλες περιοχές της χώρας (π.χ. Λάρισα, Βόλο κ.α.).

Η πιο σημαντική παρέμβαση που πρέπει να γίνει –πέραν της ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, που μετράει ήδη πολλές δεκαετίες– είναι η διεύρυνση του μεγέθους των τεχνικών βάσεων της ΕΕΣΣΤΥ έτσι ώστε να χωρούν τα νέα τρένα που θέλει να φέρει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την Ιταλία.