ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση πωλήσεων και αύξηση ζημιών για τις εταιρείες διαλογής και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών, το 2011

Κάμψη των πωλήσεων και αυξημένες ζημιές κατέγραψαν το 2011, ως
σύνολο, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, οι μεγαλύτερες
ελληνικές βιομηχανίες διαλογής και συσκευασίας φρούτων και
λαχανικών, τα οποία διαθέτουν κυρίως στο εξωτερικό.

Οι αθροιστικές πωλήσεις των 28 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του τομέα
που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία, ανήλθαν το 2011 σε
275,76 εκατ. ευρώ, έναντι 289,52 εκατ. ευρώ το 2010. Μειώθηκαν,
δηλαδή, περίπου κατά 5% σε ποσοστό και κατά 13,76 εκατ. ευρώ σε
αξία.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη τους μειώθηκαν σε 46,32 εκατ. ευρώ, από
50,17 εκατ. ευρώ το 2010 (-8%), καθώς το μεικτό περιθώριο μειώθηκε
κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (16,8% από 17,3%).

Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) περιορίστηκαν σε 8,81 εκατ. ευρώ (3,2% των πωλήσεων), από
11,14 εκατ. ευρώ (3,8% των πωλήσεων) το 2010. Μειώθηκαν, δηλαδή,
περίπου κατά 21% σε ποσοστό και κατά 2,33 εκατ. ευρώ σε αξία.
Ακόμη, τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) μειώθηκαν σε 1,67
εκατ. ευρώ (0,6% των πωλήσεων), από 3,16 εκατ. ευρώ (1,1% των
πωλήσεων) το 2010. Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 47% σε ποσοστό
και κατά 1,49 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αθροιστικά αποτελέσματα προ φόρων των 28 επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο τη συγκέντρωση, διαλογή και
συσκευασία/ τυποποίηση φρούτων και λαχανικών, ήταν ζημιές ύψους
4,29 εκατ. ευρώ (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων)
έναντι ζημιών 0,40 εκατ. ευρώ το 2010. Οι προ φόρων ζημιές τους
αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 3,88 εκατ. ευρώ σε αξία.

Μετά την καταβολή φόρων (2,17 εκατ. ευρώ έναντι 1,53 εκατ. ευρώ)
προέκυψαν καθαρές ζημιές 6,46 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών ζημιών 1,93
εκατ. ευρώ το 2010. Οι καθαρές ζημιές τους αυξήθηκαν, δηλαδή,
περίπου κατά 2,4 φορές και κατά 4,53 εκατ. ευρώ σε αξία.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω
επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου
εργασιών τους και στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ή σε άλλες
δραστηριότητες. Κερδοφόρες, έστω οριακά, ήταν οι 14 από τις 28
επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα:

Η
ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. AΕ, με πωλήσεις ύψους 26,22 εκατ. ευρώ, αυξημένες
έναντι εκείνων του 2010 (24,40 εκατ. ευρώ) κατά 7,4%, κατέγραψε
EBITDA 0,86 εκατ. ευρώ (1,22 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
-0,11 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,64 εκατ.
ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 13,36
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,78 εκατ.
ευρώ.

Η
ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ AΒΕE, με πωλήσεις ύψους 9,92
εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (13,69 εκατ. ευρώ)
κατά 27,5%, κατέγραψε EBITDA -0,19 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το
2010), κέρδος προ φόρων -0,45 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και
καθαρό κέρδος -0,51 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 8,07 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 1,40 εκατ. ευρώ.

Η
ΑΛΕΞ AE, με πωλήσεις ύψους 8,34 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι
εκείνων του 2010 (3,75 εκατ. ευρώ) κατά 122,4%, κατέγραψε EBITDA
0,45 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,01
εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ
(-0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 10,16 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,38 εκατ. ευρώ.

Η
ΑΝΥΦΙ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ AE, με πωλήσεις ύψους 11,65 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (12,32 εκατ. ευρώ) κατά 5,4%,
κατέγραψε EBITDA 0,77 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,49 εκατ. ευρώ (0,89 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,24
εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
6,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 5,37 εκατ.
ευρώ.

Η
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γ. ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 12,05 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (19,31 εκατ. ευρώ) κατά 37,6%,
κατέγραψε EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -0,24 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,50 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 5,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
4,61 εκατ. ευρώ.

Η
ΓΚΑΝΑ ΕΥ. ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 5,73 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (7,75 εκατ. ευρώ) κατά 26,1%, κατέγραψε
EBITDA -0,21 εκατ. ευρώ (-0,65 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ
φόρων -0,23 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,23
εκατ. ευρώ (-0,34 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
4,84 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,50 εκατ.
ευρώ.

Η
Ε.Π.Α.Κ. ΑE, με πωλήσεις ύψους 3,02 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (3,70 εκατ. ευρώ) κατά 18,4%, κατέγραψε
EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
0,17 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,11 εκατ. ευρώ
(0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,94 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,91 εκατ. ευρώ.

Η
ΕΛΙΖΑ ΦΡΟΥΤ AΕ, με πωλήσεις ύψους 5,27 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (7,38 εκατ. ευρώ) κατά 28,6%, κατέγραψε
EBITDA -0,15 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
-0,58 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,59 εκατ.
ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,82
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,37 εκατ.
ευρώ.

Η
ΚΑΤΣΑΓΚΙΩΤΗΣ Γ. ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 4,80 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (4,03 εκατ. ευρώ) κατά 19,1%,
κατέγραψε EBITDA 0,19 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,15 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,11
εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
4,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,99 εκατ.
ευρώ.

Η
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 24,39 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (32,00 εκατ. ευρώ) κατά 23,8%,
κατέγραψε EBITDA -1,38 εκατ. ευρώ (-0,35 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων -4,98 εκατ. ευρώ (-3,66 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος -4,98 εκατ. ευρώ (-3,66 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 54,33 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -5,93
εκατ. ευρώ).

Η
ΚΕΣΙΔΗ ΑΦΟΙ AE, με πωλήσεις ύψους 9,06 εκατ. ευρώ, αυξημένες
έναντι εκείνων του 2010 (8,73 εκατ. ευρώ) κατά 3,8%, κατέγραψε
EBITDA 1,03 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
0,41 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,40 εκατ.
ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,03
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 5,70 εκατ.
ευρώ.

Η
ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ AΒΕE, με πωλήσεις ύψους
40,33 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (36,38 εκατ.
ευρώ) κατά 10,85%, κατέγραψε EBITDA 2,31 εκατ. ευρώ (2,27 εκατ.
ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 1,20 εκατ. ευρώ (1,16 εκατ. ευρώ)
και καθαρό κέρδος 1,08 εκατ. ευρώ (1,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 17,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 12,63 εκατ. ευρώ.

Η
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 3,30 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (2,53 εκατ. ευρώ) κατά 30,4%,
κατέγραψε EBITDA 0,61 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,02 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 4,84 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
0,88 εκατ. ευρώ.

Η
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 3,81 εκατ.
ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (2,76 εκατ. ευρώ) κατά
38,0%, κατέγραψε EBITDA 0,35 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος 0,02 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 7,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
3,74 εκατ. ευρώ.

Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Β. ΑE, με πωλήσεις ύψους 4,56 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (2,82 εκατ. ευρώ) κατά 61,7%,
κατέγραψε EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,07
εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
5,40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,84 εκατ.
ευρώ.

Η
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ – ΡΕΒΑΣ AE, με πωλήσεις ύψους 3,60 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (4,35 εκατ. ευρώ) κατά 17,3%,
κατέγραψε EBITDA 0,40 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,15 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,15
εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
3,73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,29 εκατ.
ευρώ.

Η
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Λ.- Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ AE, με πωλήσεις ύψους 13,47
εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (12,67 εκατ. ευρώ)
κατά 6,3%, κατέγραψε EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το
2010), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και
καθαρό κέρδος -0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 4,77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 1,03 εκατ. ευρώ.

Η
ΣΕΞΤΟΥ ΑΦΟΙ ΝΕΑ ΕΞΦΡΟΥΤ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 16,15 εκατ.
ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (17,36 εκατ. ευρώ) κατά
7,0%, κατέγραψε EBITDA 0,45 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος -0,36 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 10,50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
5,80 εκατ. ευρώ.

Η
ΣΟΥΡΣΟΣ AE, με πωλήσεις ύψους 9,69 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (10,49 εκατ. ευρώ) κατά 7,6%, κατέγραψε
EBITDA 0,44 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
0,08 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,05 εκατ. ευρώ
(0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,71 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,53 εκατ. ευρώ.

Η
ΣΧΟΤΜΑΝ Ε. AEΒΕ, με πωλήσεις ύψους 3,92 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (5,54 εκατ. ευρώ) κατά 29,3%,
κατέγραψε EBITDA 0,50 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -0,56 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,57 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 5,17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
1,08 εκατ. ευρώ.

Η
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 6,11 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (7,65 εκατ. ευρώ) κατά 20,1%, κατέγραψε
EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
-0,09 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,09 εκατ.
ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,79
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,51 εκατ.
ευρώ.

Η
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Γ. Ν. AE, με πωλήσεις ύψους 18,60 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (20,63 εκατ. ευρώ) κατά 9,8%,
κατέγραψε EBITDA -0,06 εκατ. ευρώ (0,89 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -0,70 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,76 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 11,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
5,11 εκατ. ευρώ.

Η
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Θ. ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 8,86 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (8,23 εκατ. ευρώ) κατά 7,6%,
κατέγραψε EBITDA 0,65 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,38 εκατ. ευρώ (-0,12εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,26
εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
6,30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 4,05 εκατ.
ευρώ.

Η
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΑΡΜΙΝΓΚ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 5,15 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (5,31 εκατ. ευρώ) κατά 3,0%,
κατέγραψε EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,11
εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
3,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,29 εκατ.
ευρώ.

Η
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗ ΑΦΟΙ AE, με πωλήσεις ύψους 5,32 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (3,03 εκατ. ευρώ) κατά 75,6%,
κατέγραψε EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,10
εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
1,71 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,34 εκατ.
ευρώ.

Η
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δ. ΑΕΒΕ, με πωλήσεις ύψους 3,75 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (3,53 εκατ. ευρώ) κατά 6,2%,
κατέγραψε EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (-0,29 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,01 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 1,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
0,43 εκατ. ευρώ.

Η
AGREXPO ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 5,49 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (5,64 εκατ. ευρώ) κατά 2,7%, κατέγραψε
EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ), κέρδος προ φόρων 0,10
εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,07 εκατ. ευρώ
(0,23 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,38 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,20 εκατ. ευρώ.

Η
EVA FRUIT ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΕΜΙΔΗ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 3,20
εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (3,54 εκατ. ευρώ)
κατά 9,6%, κατέγραψε EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το
2010), κέρδος προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και
καθαρό κέρδος -0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 1,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 0,46 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί, ακόμη, ότι ορισμένες άλλες επιχειρήσεις του
τομέα δεν έχουν γνωστοποιήσει οικονομικά στοιχεία του έτους
2011.

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των 28 επιχειρήσεων σε κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε στο 4% το 2011, από
4,9% έναν χρόνο πριν.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυτών των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 11%
(-8,42 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των
απασχολουμένων κεφαλαίων κατά 3% (-5,93 εκατ. ευρώ).

Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια, ύψους
220,36 εκατ. ευρώ, ανήλθε από το 67,0% στο 69,9%, με αντίστοιχη
πτώση των ιδίων από το 33,0% στο 30,1%.


www.kathimerini.gr