ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση οικονομικών μεγεθών πέτυχε ο όμιλος Φουρλή

ayxisi-oikonomikon-megethon-petyche-o-omilos-foyrli-2348990

Με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εκτός συνόρων, αλλά χαμηλότερους εντός ελληνικής επικράτειας, έκλεισε το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 για τον όμιλο Φουρλή. Πάντως το πρόσημο διατηρήθηκε θετικό τόσο σε ό,τι αφορά τον τζίρο όσο και την κερδοφορία του ομίλου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, ο όμιλος Φουρλή κατέγραψε πωλήσεις 339,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019, έναντι πωλήσεων 325,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 4,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 44,4 εκατ. ευρώ, μετά την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 16. Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 28,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,9 εκατ. ευρώ, ενώ, σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριότητα του ομίλου στη λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (στην ουσία τα καταστήματα ΙΚΕΑ) παρουσίασε πωλήσεις 218,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Ο τζίρος στην Ελλάδα αυξήθηκε οριακά, κατά 0,8%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες (Βουλγαρία και Κύπρο) οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% συγκρινόμενες με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 20,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ. Οι επισκέπτες των καταστημάτων ΙΚΕΑ στο εννεάμηνο του 2019 ήταν 8.177, περισσότεροι κατά 4,4% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2018.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (κατηγορία στην οποία ο όμιλος δραστηριοποιείται με τα καταστήματα Intersport και The Athlete’s Foot), οι πωλήσεις στο εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν στα 121,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6%. Ειδικότερα, στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,1%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες (Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία και Κύπρο) η μεσοσταθμική αύξηση του τζίρου ήταν 9,3%. Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας, καθώς και 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ, εκ των οποίων έξι στην Ελλάδα, τρία στη Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Επίσης, ο όμιλος λειτουργεί 135 καταστήματα αθλητικών ειδών.