ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα μέτρα για την αγορά ενέργειας ζητεί η Ε.Ε.

Νέα μέτρα για την αγορά ενέργειας ζητεί η Ε.Ε.

Ανεπαρκή κρίνει η Κομισιόν τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης για την αγορά ηλεκτρισμού και αναμένει τον Ιανουάριο εναλλακτικά μέτρα για το μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης.

Αυτό γίνεται σαφές στην έκθεση της Κομισιόν για την τέταρτη αξιολόγηση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Για την Κομισιόν, ο φάκελος «λιγνίτες» που άνοιξε από το 2008, δεν μπορεί να κλείσει με το φιλόδοξο σχέδιο απολιγνιτοποίησης που παρουσίασε η κυβέρνηση, παρότι το κρίνει θετικό, ακόμη και εάν αυτό στο μεγαλύτερο μέρος του εφαρμοστεί πολύ νωρίτερα από το 2028. Η κυρίαρχη θέση της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρισμού και η αποκλειστική πρόσβαση στους λιγνίτες συνεχίζει να προκαλεί ανησυχίες, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, «η αποτυχία του διαγωνισμού για την αποεπένδυση στους λιγνίτες είχε ως αποτέλεσμα παραβίαση της αντιμονοπωλιακής δέσμευσης» και «άρα χρειάζονται εναλλακτικές λύσεις». Επιρρίπτει μάλιστα ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές στον διαγωνισμό για την πώληση των λιγντικών μονάδων της ΔΕΗ, λόγω «νομικής αβεβαιότητας και έλλειψης διαφάνειας». Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να παρουσιάσουν τον Ιανουάριο του 2020 αναθεωρημένα διαρθρωτικά μέτρα.

«Δεδομένου ότι οι διαρκείς στρεβλώσεις στην αγορά χονδρικής υπέρ της ΔΕΗ λόγω της αποκλειστικής της πρόσβασης στην παραγωγή λιγνίτη εξακολουθούν να υφίστανται, οι Αρχές προβαίνουν στην προετοιμασία εναλλακτικών αντιμονοπωλιακών διορθωτικών μέτρων με στόχο να επιτρέψουν στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ να έχουν πρόσβαση στην παραγωγή αυτή με βάση τον λιγνίτη. Η πρόσβαση θα διαρκέσει μέχρι την πλήρη κατάργηση του λιγνίτη στη χώρα.

Οπως δήλωσαν οι ελληνικές αρχές στην Επιτροπή, έπειτα από τεχνικές συζητήσεις με τις υπηρεσίες της, η Ελλάδα ανακοίνωσε επισήμως την πρόθεσή της να υποβάλει αναθεωρημένα διορθωτικά μέτρα τον Ιανουάριο του 2020. Δεδομένης της σημασίας του θέματος για την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής χονδρικής αγοράς, οι μεταρρυθμίσεις θα επηρεαστούν από την πρόοδο στον τομέα αυτό», αναφέρει χαρακτηριστικά η Κομισιόν στην έκθεσή της. Κύκλοι του υπουργείου Ενέργειας καταγράφουν πάντως ως θετική εξέλιξη την έκθεση της Κομισιόν. «Αναγνωρίζει τις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Αποδέχεται ότι περαιτέρω πρωτοβουλίες θα αναληφθούν τον Ιανουάριο, όταν θα έχει εγκριθεί το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ, αλλά και το αναθεωρημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ)», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Σημείωναν επίσης ότι «η κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή για να εξασφαλίσει μια συνολική συμφωνία για το Target Model, τον μεταβατικό μηχανισμό αποζημίωσης ευελιξίας, τον μηχανισμό διακοψιμότητας, τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον μόνιμο μηχανισμό αποζημίωσης επάρκειας ισχύος».

Ουσιαστικά, η διαπραγμάτευση με την Κομισιόν όσον αφορά τα ενεργειακά μεταφέρεται για τον Ιανουάριο. Προς το παρόν, η πλευρά της Κομισιόν, όπως αναγνωρίζουν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, ήρε τους ενδοιασμούς της για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Οι ίδιοι παράγοντες εκφράζουν επίσης την πεποίθηση ότι τον Ιανουάριο που η ελληνική πλευρά θα έχει να παρουσιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις γραπτώς, η υπόθεση «ενεργειακές μεταρρυθμίσεις» που εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή με την Κομισιόν θα κλείσει.