ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλές επιδόσεις από την Aegean στο εννεάμηνο

Υψηλές επιδόσεις από την Aegean στο εννεάμηνο

Αυξημένα ενοποιημένα έσοδα (ύψους 1.031,9 εκατ. ευρώ) κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, εμφάνισε η Aegean το 9μηνο του 2019. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 77,1 εκατ. ευρώ έναντι 80,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, για το 9μηνο του 2019 η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε 11,6 εκατ. επιβάτες, με την εταιρεία να επενδύει σε 6% υψηλότερη χωρητικότητα, η οποία ανήλθε σε 13,9 εκατ. θέσεις. Στο δίκτυο εσωτερικού η Aegean και η Olympic Air μετέφεραν 4,9 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 2%, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού ταξίδεψαν 6,7 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018. Η μέση πληρότητα πτήσεων βελτιώθηκε σε 84,5% το 2019 από 83,6% το 2018. Ο όμιλος προσέφερε 8% περισσότερες χιλιομετρικές θέσεις, διεξάγοντας 5% περισσότερες πτήσεις.

Η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 16 επιβάρυνε τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά 14 εκατ. ευρώ, ενώ αρνητική ήταν και η επίδραση από την αύξηση του μέσου μοναδιαίου κόστους καυσίμου που επηρέασε το αποτέλεσμα κατά 16 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Η Aegean εξακολουθεί να διατηρεί καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (Νet Cash) ύψους 101 εκατ. ευρώ μετά και την κεφαλαιοποίηση του συνόλου των μελλοντικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις λειτουργικές μισθώσεις των αεροσκαφών και την υποχρέωση που προέκυψε από την έκδοση του ομολόγου. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 231 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019.

«Η Aegean σημείωσε σημαντική βελτίωση των επιχειρησιακών της μεγεθών το εννεάμηνο του 2019 και κατάφερε να επιτύχει 12% αύξηση στην κίνηση εξωτερικού παρά την οριακή αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού στο σύνολο της χώρας. Καταφέραμε να καλύψουμε το σύνολο της επιβάρυνσης από την αύξηση του κόστους των καυσίμων. Επιπλέον, πετύχαμε σε συγκρίσιμη βάση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, μη λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίπτωση του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 16, θετικό πρόσημο στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών. Η προσπάθειά μας για επέκταση της τουριστικής περιόδου, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της δυναμικής του τουρισμού στη χώρα μας, απέδωσε σε αποτέλεσμα το δεύτερο τρίμηνο. Θετική διαφαίνεται η δυναμική και για το τελευταίο τρίμηνο του έτους», δήλωσε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης.

Aegean και Olympic Air μετέφεραν το 2018 συνολικά 14 εκατ. επιβάτες. Το δίκτυο δρομολογίων της καλύπτει 151 προορισμούς το 2019 εκ των οποίων οι 120 εξωτερικού, σε 44 χώρες και οι 31 εσωτερικού. Για ένατη συνεχή χρονιά και δέκατη φορά τα τελευταία 11 χρόνια βραβεύθηκε ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη για το 2019 από τα Skytrax World Airline Awards.