ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απλοποιείται το μοντέλο πληρωμών στην αγορά ενέργειας

Απλοποιείται το μοντέλο πληρωμών στην αγορά ενέργειας

Ενα κρίσιμο θέμα για την ομαλοποίηση των πληρωμών στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ρυθμίζει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή στο ενεργειακό νομοσχέδιο, μαζί με περαιτέρω βελτιώσεις στις ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ.

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και δικτύου διανομής (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ) και με τον διαχειριστή ΑΠΕ και εγγυήσεων προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να συμψηφίζουν απαιτήσεις που αφορούν τον ίδιο υπόχρεο/δικαιούχο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο συμψηφισμός των απαιτήσεων θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σε διάστημα δύο μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Η τροπολογία σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς αποκαθιστά ένα καθεστώς που ήταν σε ισχύ, αλλά συχνά παραβιαζόταν από τη ΡΑΕ, η οποία καλούσε σε ακρόαση εταιρείες να απολογηθούν για οφειλές προς κάποιον από τους διαχειριστές μη αποδεχόμενη τον συμψηφισμό με υποχρεώσεις του διαχειριστή προς την εταιρεία. Με τη ρύθμιση, όπως τονίζουν, ξεκαθαρίζεται το καθεστώς των συμψηφισμών, κάτι που θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση των πληρωμών κυρίως στην αγορά ηλεκτρισμού που το φαινόμενο των παρακρατήσεων οφειλών προς τους διαχειριστές είναι διογκωμένο λόγω των μεγάλων οικονομικών υποχρεώσεων της ΔΕΗ.

Με την ίδια τροπολογία αίρεται το αδιέξοδο του ΔΕΔΔΗΕ με τον συνωστισμό αιτήσεων για αδειοδότηση ή και όρους σύνδεσης διαφόρων κατηγοριών ΑΠΕ. Συγκεκριμένα εισάγεται το μέτρο του επανακαθορισμού προτεραιοτήτων αξιολόγησης, το οποίο θα  εξειδικευθεί με υπουργική απόφαση. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει προτεραιότητα στην εξέταση αιτημάτων αδειοδότησης ή και προσφοράς σύνδεσης σε διάφορες κατηγορίες έργων ΑΠΕ (όπως για παράδειγμα τις ενεργειακές κοινότητες, σε στρατηγικές επενδύσεις κ.λπ.).

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων για αδειοδότηση που κατατίθενται στον ΔΕΔΔΗΕ, έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή αδειοδοτική διαδικασία έργων που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, όπως –μεταξύ άλλων–  εκείνα που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων, με την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοπαραγωγούς ή ενεργειακές κοινότητες.

Η τροπολογία εντάσσει, επίσης, στην κατηγορία υποχρέων για την καταβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (Διακοψιμότητα) και τις υποκατηγορίες σταθμών ΑΠΕ που προέκυψαν από την πρόσφατη νομοθεσία (ν. 4414/2016 και το παρόν νομοσχέδιο). Προβλέπει τέλος απλοποίηση της διαδικασίας καθορισμού των εγγυήσεων που χρειάζεται να καταβάλουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προς τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ, καθώς δεν θα απαιτείται πλέον γνωμοδότηση της ΡΑΕ.