ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέντε μέτρα για τη βιομηχανία προτείνει το ΙΟΒΕ

Πέντε μέτρα για τη βιομηχανία προτείνει το ΙΟΒΕ

Πρόταση για υιοθέτηση και στήριξη του μέτρου ταχύτερης απόσβεσης σε επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού καταθέτει το ΙΟΒΕ στον δημόσιο διάλογο για τη διάθεση του υπερπλεονάσματος, στο πλαίσιο ενός πακέτου πέντε συνολικά θεσμικών παρεμβάσεων για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας.

Οι προτάσεις στηρίζονται σε μελέτη που εκπονεί το ΙΟΒΕ με την υποστήριξη της Ελληνικής Παραγωγής- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, η οποία ποσοτικοποιεί την επίδρασή τους για τη μεταποίηση στο σύνολο της οικονομίας και στην απασχόληση. Η εφαρμογή ταχύτερων αποσβέσεων στον μηχανολογικό εξοπλισμό προτείνεται από το ΙΟΒΕ ως άμεσα υλοποιήσιμη παρέμβαση, ενώ το συνολικό πακέτο περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, τη μείωση του ενεργειακού κόστους στους κλάδους υψηλής ενεργειακής έντασης, τη μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων και την ενίσχυση χρηματοδότησης στη μεταποίηση. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν, χθες, σε συνέντευξη Τύπου από το ΙΟΒΕ παρουσία του κ. Μιχάλη Στασινόπουλου, εκτελεστικό μέλος του δ.σ. της Βιοχάλκο, ο οποίος μιλώντας ως εκπρόσωπος της βιομηχανικής παραγωγής επικαλέστηκε την επίκαιρη συζήτηση για τη νέα επένδυση της Volkswagen, για να τονίσει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα είχε για την ελληνική οικονομία εάν αυτή πράγματι ερχόταν στην Ελλάδα. «Θα άλλαζε άρδην την εικόνα της χώρας γιατί τέτοιου είδους επενδύσεις δεν είναι γραμμικές, έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος, σχολιάζοντας το υπό κατάρτιση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), τόνισε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «η μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια θα πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να μην είναι ωφελημένοι μόνο οι παραγωγοί και οι ΑΠΕ».

Οι ανησυχίες της βιομηχανίας επικεντρώνονται στη διαμόρφωση του ενεργειακού κόστους, δεδομένου ότι η χονδρική τιμή φορτίου βάσης στην Ελλάδα είναι διαχρονικά από 10% έως 40% πιο ακριβή σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ η διαφορά για το 2ο τρίμηνο του 2019 ξεπέρασε το 50%, καταγράφοντας την ακριβότερη τιμή στην Ευρώπη, σχεδόν διπλάσια από την πιο φθηνή τιμή στη Σουηδία. Μία μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 10%, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, θα επιφέρει ένα κόστος της τάξεως των 115 εκατ. ευρώ, το οποίο όμως υπερκαλύπτεται από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που τελικά συνεισφέρει στο ΑΕΠ 600 εκατ. στους φόρους και στις εισφορές 140 εκατ. και στην απασχόληση συνολικά στην οικονομία περί τις 12.000 θέσεις εργασίας.

Ποσοτικοποιώντας την εφαρμογή της σύγκλισης  απόσβεσης επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες, η μελέτη του ΙΟΒΕ συμπεραίνει ότι μία φθίνουσα απόσβεση με ετήσιο συντελεστή 48% επιφέρει κατά τα τρία πρώτα έτη σωρευτική αύξηση ρευστότητας 675 εκατ. ευρώ (με ισόποση προσωρινή μείωση των δημοσιονομικών εσόδων, αφού στη συνέχεια το Δημόσιο την ανακτά πλήρως) και νέες περισσότερες επενδύσεις της τάξεως των 507 εκατ., στην υπόθεση ότι το 75% της επιπλέον ρευστότητας κατευθύνεται σε νέες επενδύσεις στην τριετία. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπλέον επενδύσεις προκύπτει ένα συνολικό δημοσιονομικό όφελος της τάξεως των 222 εκατ. σωρευτικά για την πρώτη τριετία, ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 840 εκατ., ενώ οι νέες θέσεις απασχόλησης αγγίζουν τις 20,2 χιλιάδες στην τριετία.

Σε ό,τι αφορά το μη μισθολογικό κόστος, μία μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, θα οδηγήσει σε άμεση αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 3% ή 8.248 νέους εργαζομένους. Η αρχική μείωση στα έσοδα του Δημοσίου κατά 236,8 εκατ. από τους φόρους στις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών από τους ήδη απασχολουμένους περιορίζεται σε πρώτη φάση σε 146,7 εκατ. Επιπλέον, θα προκύψει ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 102 εκατ. ευρώ και περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης κατά 2.281 εργαζομένους, διαμορφώνοντας τη συνολική αύξησή τους σε 10,5 χιλιάδες. Συνυπολογίζοντας αυτές τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, το δημοσιονομικό κόστος τελικά περιορίζεται στα 120,4 εκατ. ευρώ.