ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαίωση σε Ε.Ε. για το εμπορικό σήμα Caprice

Δικαίωση σε Ε.Ε. για το εμπορικό σήμα Caprice

Μια σημαντική νίκη για την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων της σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέτυχε η γνωστή βιομηχανία μπισκότων «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.». Νίκη που εκτιμάται ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία εν γένει των εμπορικών σημάτων της εταιρείας και δεν αποκλείεται να λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων της ελληνικής εταιρείας και σε άλλη παρόμοια νομική εκκρεμότητα που έχει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ»,, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) με απόφασή του στις 22 Νοεμβρίου 2019 έκανε πλήρως δεκτή την προσφυγή της «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.» και διέγνωσε ότι το σήμα Caprice της «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.» και η συσκευασία της γνωστής γκοφρέτας έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η προσφυγή της ελληνικής εταιρείας είχε γίνει κατά άλλης εταιρείας, η οποία είχε χρησιμοποιήσει το λεκτικό σήμα Caprice.

Με την ίδια απόφαση το EUIPO έκρινε επίσης ότι η χρήση του όρου Caprice από οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με τρόφιμα –και μάλιστα συνολικά για την κατηγορία των τροφίμων– θα προσέβαλε τη φήμη αυτή και θα οδηγούσε σε αθέμιτο όφελος από την υψηλή αναγνωρισιμότητα και τη φήμη του σήματος Caprice. Κατά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας αποδείχθηκε πλήρως ότι η «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.» έχει κάνει εντατική και εκτεταμένη χρήση του σήματος Caprice στην Ελλάδα και σε άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης για πολλές δεκαετίες και ότι οι ποσότητες της γκοφρέτας Caprice που πωλούνται στις αγορές της Ε.Ε. είναι σημαντικές. Τέλος, έκρινε ότι η «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.» έχει κάνει μια πολύ σημαντική διαφημιστική επένδυση για την προβολή του σήματος Caprice και ότι η διαφήμιση του σήματος αυτού είναι συστηματική και εκτεταμένη.

H εν λόγω απόφαση χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως σημαντική τόσο από την ίδια τη βιομηχανία όσο και από αρμόδιους νομικούς κύκλους, διότι αναγνωρίζει σε πλήθος λεπτομερειών ότι η «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.» έχει κατοχυρώσει το δημοφιλές εμπορικό σήμα Caprice. 

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Οκτωβρίου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης είχε επικυρώσει απόφαση επίσης του EUIPO  την οποία είχε προσβάλει η «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.» και αφορούσε πάλι το σήμα Caprice. Η ελληνική εταιρεία είχε ζητήσει να απορριφθεί η καταχώριση του εικονιστικού σήματος της «fripan Viennoiserie Caprice Pur Beurre», υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των καταναλωτών. Διευκρινίζεται ότι η απόφαση αυτή αφορά άλλη εταιρεία και όχι το λεκτικό σήμα. Σε αυτή δε την υπόθεση το Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της ελληνικής βιομηχανίας. Η πρόσφατη, ωστόσο, εξέλιξη δεν αποκλείεται να λειτουργήσει υπέρ της «Ε.Ι. Παπαδόπουλος», αν όχι για την προαναφερθείσα υπόθεση, τουλάχιστον για όποια άλλη παρόμοια προκύψει, καθώς δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό νομικό προηγούμενο.

Σε ό,τι αφορά τα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης η «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.» ακολουθεί τη διαδικασία της κατοχύρωσης των εμπορικών της σημάτων ανά χώρα.

Το έτος 2018 η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις 157,6 εκατ. ευρώ έναντι 148,8 εκατ. ευρώ το 2017. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ από 10,6 εκατ. ευρώ το 2017. Τα Caprice αποτελούν το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της εταιρείας.