ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χωρίς επαρκή στήριξη από τους πιστωτές η συμφωνία αναδιάρθρωσης της Folli Follie

Χωρίς επαρκή στήριξη από τους πιστωτές η συμφωνία αναδιάρθρωσης της Folli Follie

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία με ad hoc (μειοψηφική) ομάδα πιστωτών, σχετικά με τους εμπορικούς όρους, για την οικονομική αναδιάρθρωση της εταιρείας, κατέληξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie, αναφέρει η διοίκησή της σε σχετική ανακοίνωση. Όμως το ποσοστό των πιστωτών που αυτοί αντιπροσωπεύουν απέχει ακόμα πολύ από αυτό που απαιτείται (60%) για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε ασυμφωνία στα πλαίσια του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου αναφέρουν νομικές πηγές.

Η εν λόγω συμφωνία προέκυψε με μια ομάδα πιστωτών αποτελούμενη από το δανειστή ενός δανείου Schuldschein ύψους € 31.000.000, την ad hoc ομάδα πιστωτών (26,4%) από κατόχους των εγγυημένων ανταλλάξιμων ομολογιών ποσού ύψους € 249.500.000 οι οποίοι μαζί συγκεντρώνουν συνολικά περίπου των Ευρωομολόγων και το δανειστή ενός ακόμα δανείου Schuldschein ύψους € 20.000.000.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατ’ αρχήν συμφωνία αφορά στην αναδιάρθρωση του συνόλου του χρέους της εταιρείας, (Eurobonds, Swissbonds και Schuldschein).

Η συμφωνία αναδιάρθρωσης προβλέπει πως το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου θα μεταβιβαστεί σε νεοσυσταθείσα εταιρεία ("AssetsCo"), η οποία θα ανήκει εξ’ ολοκλήρου στους πιστωτές της και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με κοσμήματα, μόδα, καλλυντικά, καταστήματα και πολυκαταστήματα θα μεταφερθούν σε νεοσυσταθείσα εταιρεία ("OpsCo"). Το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της OpsCo θα κατέχεται από την AssetsCo, και το υπόλοιπο 51% η Folli Follie, ενώ το δάνειο των 60.000.000 ευρώ που έχει συμφωνήσει με ομάδα πιστωτών «επαναφέρεται ως νέο χρεωστικό μέσο, που εκδίδεται από την OpsCo στους πιστωτές, με αρχικό επιτόκιο 7% (αποτελούμενο από 3% ταμειακά επιτόκια και 4% επιτόκιο PIK), αρχική διάρκεια 5 ετών και την εγγύηση της Folli Follie.

Για να μπορέσει αυτή η συμφωνία να υποβληθεί προς επικύρωση, μέσω της διαδικασίας του πτωχευτικού δικαίου, πρέπει να συγκεντρώσει την συναίνεση το 60% των πιστωτών κάτι που ακόμα απέχει πολύ από το να εξασφαλιστεί, αναφέρουν νομικοί  κύκλοι.

Έτσι, η διοίκηση της Folli Follie δηλώνει πως «θα εργαστεί για να προχωρήσει στην απαραίτητη διαδικασία συλλογής εγγράφων, προκειμένου να ζητήσει την συγκατάθεση από τους κατόχους τόσο των ευρωομολόγων όσο και των ελβετικών ομολόγων, αναφορικά με την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης».