ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι 5 άξονες του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Alpha

Οι 5 άξονες του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Alpha

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank, η μεγάλης κλίμακας εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω του σχεδίου Galaxy και οι πρωτοβουλίες για τον λειτουργικό μετασχηματισμό και την οργανωτική αναδιάρθρωση της τράπεζας, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών, κατά τη διάρκεια του διήμερου roadshow που ολοκληρώθηκε χθες στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο των επαφών με τους θεσμικούς επενδυτές, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης και ο CFO Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, μαζί με στελέχη του Investors Relations, συναντήθηκαν με περισσότερους από 50 αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων και χαρτοφυλάκια όπως η BlackRock και η Schroders, από τους βασικούς μετόχους της τράπεζας. Ο επόμενος κύκλος συναντήσεων προγραμματίζεται τον Δεκέμβριο σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο έχει τη στήριξη των μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων, ενώ σημαντικά αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών στο σύνολό τους, καθώς επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που δημιουργεί η μείωση της αβεβαιότητας, η δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, η εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων. Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank που, όπως προέκυψε από τον κύκλο επαφών στο Λονδίνο, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων θεσμικών είναι:

• Η μεγάλης κλίμακας εξυγίανση του ισολογισμού της, μέσω του σχεδίου Galaxy ύψους 12 δισ. ευρώ, που αποτελεί την 3η πανευρωπαϊκά από την έναρξη της κρίσης συναλλαγή τιτλοποίησης και μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το μέγεθος της τιτλοποίησης, που ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης, αναμένεται να προσελκύσει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια που, εκτός από τα δάνεια που θα τιτλοποιηθούν, θα αποκτήσουν πλειοψηφικό ποσοστό σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης καθυστερημένων δανείων στην ελληνική αγορά, τη Cepal, με ενεργητικό υπό διαχείριση περίπου 27 δισ. ευρώ. Η εν λόγω συναλλαγή αποσκοπεί στη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 20% από 44% σήμερα, ενώ 3ετές στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας προβλέπει τη μείωση σε μονοψήφιο ποσοστό έως το τέλος του 2022. Η πρόθεση της Alpha Bank είναι να αξιοποιήσει πλήρως το σχέδιο «Ηρακλής», κάνοντας χρήση κρατικών εγγυήσεων ύψους 3,7 δισ. ευρώ ώστε να εκμεταλλευτεί τον μηδενικό συντελεστή ρίσκου για τη διακράτηση των senior ομολόγων της τιτλοποίησης, καθώς αυτά θα είναι εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο.

• Η αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων, χωρίς έκδοση νέων μετοχών και παράλληλα με τη διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής βάσης, άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριετούς της πλάνου. Συγκεκριμένα, η τράπεζα στοχεύει σε δείκτη CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, ενώ σκοπεύει να αξιοποιήσει το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2).

• Ο σημαντικός μετασχηματισμός του λειτουργικού της μοντέλου, με στόχο ο δείκτης εξόδων προς έσοδα (Cost to Income) να διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο του 48%. Βάσει του νέου τριετούς σχεδίου της τράπεζας, προβλέπεται μείωση των συνολικών εξόδων του ομίλου κατά περίπου 120 εκατ. ευρώ και του δικτύου καταστημάτων κατά περίπου 18%.

• Η ταχύτερη ανάκαμψη στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων, δεδομένης της σημαντικής μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, δεδομένης της σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των δανειακού χαρτοφυλακίου, μετά την ολοκλήρωση του project Galaxy, το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να μειωθεί σε λιγότερο από 70 μονάδες βάσης το 2022, από 200 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο του 2019, με αποτέλεσμα η τράπεζα να στοχεύει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων (return of equity) 9% το 2022, από χαμηλότερο του 1% τον Σεπτέμβριο του 2019.

• Η ευρεία οργανωτική αναδιάρθρωση της τράπεζας και η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, με κατάργηση των θέσεων των αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων, σύσταση εννεαμελούς εκτελεστικής επιτροπής και δημιουργία θέσης γενικού διευθυντή που θα εποπτεύει το σχέδιο μετασχηματισμού.