ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ελεύθερη πτώση παρέμεινε η ΔΕΗ το εννεάμηνο φέτος

Σε ελεύθερη πτώση παρέμεινε η ΔΕΗ το εννεάμηνο φέτος

Στην εντατική παρέμεινε η ΔΕΗ το 9μηνο του 2019, με την παραγωγή της να μειώνεται, τα λειτουργικά κέρδη της να συρρικνώνονται και τις καθαρές ζημίες να διαμορφώνονται στα 353,2 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες καταδεικνύουν ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου η Επιχείρηση βρισκόταν σε στρατηγικό αδιέξοδο, το οποίο η διοίκησή της εκτιμά πως θα το υπερβεί τα επόμενα τρίμηνα, λόγω των μέτρων που έχουν εν τω μεταξύ αποφασιστεί και εν μέρει εφαρμοστεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, το μερίδιό της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε από 82,3% το 9μηνο του 2018 σε 76,1% φέτος. Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στο πιο κερδοφόρο τμήμα της αγοράς, όπου και ο ισχυρότερος ανταγωνισμός, στη μέση τάση. Εκεί το μερίδιό της περιορίστηκε στο 45,6%, από 60,5% πέρυσι. Επίσης, σημαντικές ήταν οι απώλειες μεριδίων και στη χαμηλή τάση, από 83,6% σε 77%.

Επιπλέον, η παραγωγή μειώθηκε κατά 13,3%, καθώς η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να περιορίσει την παραγωγική λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, προκειμένου να ελέγξει την αιμορραγία που της προκαλούν. Στο τρίτο τρίμηνο, οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν χαμηλές, γεγονός που καθιστούσε τις λιγνιτικές μονάδες, λόγω της αύξησης των τιμών των ρύπων CO2, ακριβότερες από τις μονάδες φυσικού αερίου.

Την ίδια ώρα, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 12,2%, στα 3,5 δισ., λόγω της αύξησης της οριακής τιμής συστήματος κατά 14,8%, του υπερδιπλασιασμού των τιμών των ρύπων, της επιβάρυνσης από της δημοπρασίες ισχύος (ΝΟΜΕ), των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού και της εκκαθάρισης του ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών. Ουσιαστικά η ΔΕΗ βρίσκεται σε ένα κοστοβόρο μεταβατικό στάδιο, όπου εξακολουθεί να πληρώνει το τίμημα της παλαιότερης στρατηγικής επιλογής του μονοπωλίου στη λιγνιτοπαραγωγή και ταυτόχρονα το κόστος που έχει η νέα στρατηγική επιλογή για απεξάρτηση από τον λιγνίτη.

Ετσι, αν και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,4%, στα 3,6 δισ. ευρώ λόγω της μείωσης της έκπτωσης για τους συνεπείς πελάτες, αλλά και της αύξησης της ζήτησης κυρίως από τους πελάτες υψηλής τάσης (βιομηχανία), τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 73% στα 96,9 εκατ. από 359,2 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2019, και οι προσαρμοσμένες ζημίες προ φόρων στα 451 εκατ. από 215,6 εκατ.

Το καθαρό χρέος αυξήθηκε στα 3,9 δισ., αυξημένο κατά 214 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τις αρχές του έτους. Ετσι, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να εξετάσει εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις αγορές κεφαλαίου, όπως η τιτλοποίηση οφειλών ή η έκδοση ομολόγου.

«Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2019 συνεχίστηκε η αρνητική επιβάρυνση από τις αυξημένες δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου τόσο λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων,   Τιμής Συστήματος και δικαιωμάτων CO2 όσο και λόγω των αυξημένων αναγκών για αγορές ενέργειας και παραγωγή από φυσικό αέριο το γ΄ τρίμηνο του 2019 εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής. Επιπροσθέτως, συνεχίστηκε η αρνητική επίδραση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς, παρά την κατάργησή τους, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη στην παράδοση μέχρι τον Αύγουστο του 2020 των σχετικών ποσοτήτων που έχουν δημοπρατηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η εικόνα αυτή αναμένεται να αντιστραφεί τα επόμενα τρίμηνα, καθώς θα αρχίσει να αποτυπώνεται η θετική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας από τα μέτρα που αποφασίστηκαν την 1.9.2019, ενώ ήδη νομοθετήθηκε η απόδοση των ΥΚΩ παρελθόντων ετών, που αναμένεται να εισπραχθούν το πρώτο τρίμηνο του 2020 ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα της εταιρείας.