Αποπληρωμή Cocos ύψους 165 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς

Αποπληρωμή Cocos ύψους 165 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς

2' 3" χρόνος ανάγνωσης

Στην πληρωμή του κουπονιού των Cocos για το 2019, ύψους 165 εκατ. ευρώ, προχώρησε χθες η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, ικανοποιώντας την υποχρέωση που είχε η τράπεζα έναντι του ΤΧΣ.

Η πληρωμή του κουπονιού των Cocos, που είχε αναβληθεί την προηγούμενη οικονομική χρήση του 2018, αποτρέπει την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας από το σημερινό επίπεδο του 26%. Η καταβολή του ποσού έγινε από τα κεφάλαια με τη μορφή μερίσματος και θα επιβαρύνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά 35 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας τον σχετικό δείκτη από 16% σε 15,65%. Να σημειωθεί ότι τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στο τέλος του 9μήνου στα 7,8 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 87,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στα αποτελέσματα 9μήνου δεν έχουν προσμετρηθεί τα οφέλη από τη συμφωνία με την Intrum και τη δημιουργία της νέας εταιρείας στην οποία μεταφέρθηκαν οι εργασίες και το προσωπικό από τη διεύθυνση διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας (Recovery Banking Unit – RBU). Η νέα εταιρεία ενεργοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και σε αυτή μεταφέρθηκαν 700 υπάλληλοι σε σύνολο 1.300 που εργάζονταν στη διεύθυνση RBU, ενώ άλλοι 350-400 αποδέχθηκαν τη μεταφορά τους με το καθεστώς δανεισμού για διάστημα έως και 12 μήνες.

Χθες, η διοίκηση της τράπεζας, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, προχώρησε στην καταγγελία των συμβάσεων 24 υπαλλήλων που εργάζονταν στη διεύθυνση RBU και οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη μεταφορά τους στη νέα εταιρεία. Πρόκειται για υπαλλήλους που απέρριψαν παράλληλα και την πρόταση της διοίκησης για τη μεταφορά σε άλλη θέση που τους πρότεινε η τράπεζα –πλην της διεύθυνσης καθυστερήσεων, η οποία από τα τέλη Σεπτεμβρίου έπαψε να υφίσταται–, ενώ δεν αποδέχθηκαν το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της τράπεζας. Η τράπεζα υπεραμύνεται της σχετικής απόφασης και κάνει λόγο για εξάντληση κάθε δυνατότητας και κάθε περιθωρίου  χειρισμού, σημειώνοντας ότι η «απόφαση έρχεται ως κατάληξη της επαναλαμβανόμενης άρνησης των παραπάνω συναδέλφων του πρώην RBU να αντιληφθούν τις πραγματικές διαστάσεις του ζητήματος συνέχισης της απασχόλησής τους».

Συνολικά οι εργαζόμενοι που δεν δέχθηκαν να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία είτε με συμβάσεις αορίστου χρόνου είτε ως δανειζόμενο προσωπικό ανέρχονται στους 140, και στον βαθμό που δεν αποδεχθούν επίσης τη μεταφορά τους σε άλλη διεύθυνση ή κατάστημα ή δεν αποχωρήσουν με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που είναι ακόμη σε ισχύ, προεξοφλείται η καταγγελία των συμβάσεών τους. Το θέμα έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΟΤΟΕ και του Συλλόγου Εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς, που έχουν προαναγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις.