Επιστροφή ΦΠΑ στους προμηθευτές της «Μαρινόπουλος»

Επιστροφή ΦΠΑ στους προμηθευτές της «Μαρινόπουλος»

1' 54" χρόνος ανάγνωσης

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο λόγος για τους εκατοντάδες προμηθευτές της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος», οι οποίοι περίμεναν 2,5 χρόνια για να αποφασίσει τελικά η πολιτεία να προβεί σε οριζόντια ρύθμιση, έτσι ώστε να τους επιστραφεί ΦΠΑ που είχαν πληρώσει για προϊόντα για τα οποία οι ίδιοι δεν είχαν πληρωθεί, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα, λοιπόν, με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι προμηθευτές της «Μαρινόπουλος», των οποίων οι απαιτήσεις από την πτωχευμένη αλυσίδα είχαν διαγραφεί υποχρεωτικά κατά 50% βάσει της συμφωνίας εξυγίανσής της μπορούν πλέον με μία αίτηση στη ΔΟΥ να διεκδικήσουν επιστροφή του ΦΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν προσφύγει στο δικαστήριο για το θέμα αυτό.

Βάσει της απόφασης της ΑΑΔΕ, η διαδικασία έχει ως εξής: oι ενδιαφερόμενοι των οποίων η υπόθεση είτε εκκρεμεί στη διοίκηση (έχει δηλαδή ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την άσκησή της) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση περί μείωσης της φορολογητέας βάσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) την απόφαση του 8/16.1.2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σ.σ. πρόκειται για την απόφαση με την οποία επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της «Μαρινόπουλος») με συνημμένη τη συμφωνία αυτή, καθώς και τη συνημμένη σε αυτή κατάσταση πιστωτών, β) βεβαίωση από το δικαστήριο ότι η επικυρωτική απόφαση δεν έχει ανατραπεί, γ) υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα/πιστωτή ότι δεν έχει ανατραπεί ως προς αυτόν η συμφωνία λόγω καταγγελίας αυτής, δ) βεβαίωση από το δικαστήριο ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή (εφόσον η υπόθεση δεν εκκρεμεί στη διοίκηση).

Για τη μείωση της φορολογητέας βάσης κατά το ποσό που η απαίτηση κατέστη οριστικά ανείσπρακτη, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ πρέπει να εκδώσει απόφαση εντός εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης.

Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό κατά το οποίο μειώνεται η φορολογητέα βάση, στην περίπτωση που έχει συμπεριληφθεί σε δήλωση ΦΠΑ από τον υπόχρεο, συμψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ. Εάν το ποσό που προκύπτει τελικά είναι πιστωτικό, τότε η επιχείρηση μπορεί είτε να το ζητήσει προς επιστροφή, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, είτε να το μεταφέρει προς συμψηφισμό.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου εκδόθηκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο οποίο είχε προσφύγει για το ζήτημα αυτό η Coca-Cola 3E Ελλάδος, όπου και δικαιώθηκε.