ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αναζήτηση επενδυτή η Praxia Bank

Σε αναζήτηση επενδυτή η Praxia Bank

Την προσεχή Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών από υποψήφιους επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιεί η Praxia Bank. Η διαδικασία για την αναζήτηση επενδυτών γίνεται στο πλαίσιο και της προθεσμίας που έχει θέσει η ΤτΕ για την ολοκλήρωση της αύξησης έως το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς, προκειμένου η τράπεζα να διατηρήσει τους απαιτούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Η αναζήτηση επενδυτή και η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας θεωρείται αναγκαία, προκειμένου να στηρίξει και το επενδυτικό πλάνο της Praxia Bank, που αναθεωρήθηκε σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό για τη δημιουργία φυσικού δικτύου καταστημάτων και πλέον προβλέπει την ανάπτυξή της ως ψηφιακής τράπεζας. Για τη χρηματοδότηση του προβλεπόμενου σχεδίου, ο μέτοχος της τράπεζας, Μπομπ Ντάιμοντ, μέσω του fund Atlas Merchant Capital που έχει ιδρύσει και της συνδεδεμένης εταιρείας AMC Oak Sarl, έχει προχωρήσει σε δύο διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Η πρώτη, ύψους 20 εκατ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε το 2018 και η δεύτερη, ύψους 50 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2019 και καλύφθηκε αποκλειστικά από τον ίδιο τον βασικό μέτοχο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν καρποφορήσει οι προσπάθειες της διεύρυνσης της επενδυτικής ομάδας με τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών.

Η τράπεζα, όπως αναφέρεται στον απολογισμό χρήσης του 2018, έχει δεσμευθεί ότι θα τρέξει τη διαδικασία για την άντληση κεφαλαίων και από άλλους επενδυτές εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Στο πλαίσιο αυτό έχει ανοίξει τα data rooms για υποψήφιους επενδυτές και η προθεσμία της υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών λήγει την προσεχή Δευτέρα. Το γεγονός ότι η Praxia Bank διαθέτει πλήρη τραπεζική άδεια, δημιουργεί προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην αύξηση παρόχων ηλεκτρονικού χρήματος, όπως η Viva ή άλλων επενδυτικών κεφαλαίων που θα ήθελαν να στηρίξουν το εγχείρημα της ψηφιακής τράπεζας. Η αυτόνομη πορεία της προϋποθέτει ωστόσο νέα κεφάλαια για την περαιτέρω επένδυση σε συστήματα και τη χρηματοδότηση του λειτουργικού της κόστους. Εναλλακτική δυνατότητα είναι η απορρόφησή της από συστημική τράπεζα, σενάριο που προσκρούει ωστόσο στον σημαντικό αριθμό υπαλλήλων που διαθέτει και στην περιορισμένη καταθετική της βάση.

Να σημειωθεί ότι το 2019 ξεκίνησε συνεργασία με τη Raisin, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συγκέντρωσης καταθέσεων (deposit marketplace) στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Praxia Bank διαθέτει καταθετικά προϊόντα μέσω της WeltSparen, της πλατφόρμας της Raisin στη Γερμανία και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει καταθέσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Οπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του 2018, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της τράπεζας ανήλθαν στα 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 107,4%. Οπως αναφέρεται στον απολογισμό χρήσης, η αύξηση οφείλεται κυρίως σε δαπάνες προσωπικού, καθώς και σε διάφορες αμοιβές και έξοδα τρίτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας μετασχηματισμού της τράπεζας, με σκοπό την προετοιμασία και τη μετατροπή της σε μια «ανταγωνιστική» τράπεζα (Challenger Bank). Ετσι, οι ζημίες της τράπεζας, προ απομειώσεων και λοιπών προβλέψεων, ανήλθαν στα 23,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Στο τέλος της ίδιας χρήσης τα συνολικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 34,9 εκατ. ευρώ και ο βασικός δείκτης κοινών μετοχών της τράπεζας (Common Equity Tier 1 ratio) διαμορφώθηκε στο 123,7%.