Τράπεζες: «Κλειδί» για τα κέρδη η μείωση των κόκκινων δανείων

Τράπεζες: «Κλειδί» για τα κέρδη η μείωση των κόκκινων δανείων

2' 37" χρόνος ανάγνωσης

Καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών είναι η μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με ανάλυση της ΤτΕ, μια μείωση από 1% έως 10% των κόκκινων δανείων θα οδηγούσε σε ισόποση βελτίωση των κερδών προ προβλέψεων.

Η ανάλυση της ΤτΕ προϋποθέτει την ισόποση αύξηση των χορηγήσεων, δηλαδή τη διοχέτευση νέων δανείων στην οικονομία με ρυθμό ανάλογο με αυτόν της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αν και οι τράπεζες στοχεύουν στη μείωση των κόκκινων δανείων που έχουν στους ισολογισμούς τους κατά περίπου 40% το 2020, κάνοντας χρήση του μηχανισμού των κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», η αύξηση των νέων χρηματοδοτήσεων θα γίνει με ασθενέστερους ρυθμούς και θα απαιτήσει παραπάνω χρόνο, απομακρύνοντας τον στόχο άμεσης επανόδου στην κερδοφορία, που, όπως φαίνεται, θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Η μείωση των κόκκινων δανείων συνδέεται άρρηκτα και με τη βελτίωση του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος διαμορφώνεται σταθερά σε αρνητικό έδαφος από το 2015 και μόλις το 2019 ανέκαμψε στο 2,89% έναντι 7% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Το σχέδιο «Ηρακλής» αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή την προσεχή εβδομάδα και μολονότι δεν αναφέρεται σε ακριβή αριθμό κόκκινων δανείων που θα τιτλοποιηθούν μέσω του μηχανισμού, θα προβλέπει στην αιτιολογική έκθεση την παροχή κρατικών εγγυήσεων έως και 12 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η Eurobank προγραμματίζει την ένταξη στον «Ηρακλή» του χαρτοφυλακίου Cairo ύψους 7,5 δισ. ευρώ, η Alpha Bank την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου έως και 12 δισ. ευρώ με την επωνυμία project Galaxy, η Τράπεζα Πειραιώς προγραμματίζει τιτλοποιήσεις έως 6 δισ. ευρώ, ενώ αντίστοιχο ύψος τιτλοποιήσεων προγραμματίζει και η Εθνική Τράπεζα, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των δανείων που θα ενταχθούν στον «Ηρακλή» πάνω από τα 30 δισ. ευρώ. Η διαδικασία των τιτλοποιήσεων, έτσι όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα περιγράφεται στο νομοσχέδιο, θα προβλέπει έξι βήματα:

1. Τα κόκκινα δάνεια τιτλοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: υψηλής (senior), μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) διαβάθμισης. Η κρατική εγγύηση ισχύει μόνο για τα senior.

2. Τα senior και mezzanine ομόλογα θα έχουν κυμαινόμενο κουπόνι και ευέλικτη δομή ανάκλησης για να αποδώσουν τις ταμειακές ροές από το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων. Τα κουπόνια θα πληρώνονται ανά τρίμηνο ή έτος και θα βασίζονται στην υπολειπόμενη ονομαστική αξία των τίτλων.

3. Η εγγύηση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον αν η αξιολόγηση των senior ομολόγων δεν είναι χαμηλότερη του BB- και καθίσταται ενεργή μόνον όταν η τράπεζα έχει πουλήσει τουλάχιστον το 50% συν ένα των junior ομολόγων. Τα junior και mezzanine δεν μπορούν να αγοραστούν από το κράτος ή κρατικές οντότητες ή επιχειρήσεις.

4. Μόλις γίνει η τιτλοποίηση, η τράπεζα θα διορίσει ανεξάρτητο διαχειριστή (servicer), που θα αναλάβει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων της τιτλοποίησης.

5. Για να τύχουν διαχείρισης τυχόν ανισορροπίες ρευστότητας μεταξύ των ταμειακών ροών και των πληρωμών για τους senior και mezzanine τίτλους, η δομή της τιτλοποίησης θα έχει ένα «μαξιλάρι» ρευστότητας αρκετό για να επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη αξιολόγηση.

6. Ο διαχειριστής των κόκκινων δανείων μπορεί να αντικατασταθεί αν η κρατική εγγύηση ενεργοποιηθεί ή αφότου σε δύο συνεχόμενες ημερομηνίες πληρωμής τόκων έχει ανακτήσει λιγότερα από τις αρχικές προβλέψεις.

Οι τράπεζες θα πληρώσουν προμήθειες για τις εγγυήσεις, οι οποίες θα υπολογίζονται με βάση ελληνικά ασφάλιστρα κινδύνου έναντι χρεοκοπίας (Credit Default Swaps).