ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα σύνταξης στρέφονται οι εταιρείες

Στα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα σύνταξης στρέφονται οι εταιρείες

Στα συνταξιοδοτικά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης για το προσωπικό τους στρέφεται σημαντικός αριθμός εταιρειών, επιλέγοντας τη συνταξιοδοτική κάλυψη ως πρόσθετη παροχή για τους εργαζομένους, που εξασφαλίζει παράλληλα φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις.

Η αύξηση του αριθμού των εταιρειών που στρέφονται στην ομαδική ασφάλιση του προσωπικού τους, αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, με βάση τα οποία στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2019 τα ασφάλιστρα του κλάδου των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων αυξήθηκαν κατά 71% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ κατά 10,2% αυξήθηκε ο αριθμός των εταιρειών που διαθέτουν συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο προσωπικό τους.

Συγκεκριμένα, τα ασφάλιστρα του κλάδου διαμορφώθηκαν στα 217,6 εκατ. ευρώ έναντι 127,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018, ενώ το πλήθος των συμβολαίων αυξήθηκε από 863 σε 951.

Εκτός από τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων ασφαλίζει το προσωπικό του μέσω ομαδικών προγραμμάτων υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης, ο αριθμός των ομαδικών συμβολαίων για καλύψεις υγείας ανήλθε στο τέλος του α΄ εξαμήνου στις 5.147 έναντι 4.909 το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Αντιστοίχως, τα ασφάλιστρα των ομαδικών προγραμμάτων υγείας ανήλθαν στα 113, 1 εκατ. ευρώ έναντι 102,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018.

Η αυξητική τάση των ομαδικών προγραμμάτων για σύνταξη και υγεία σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα των ιδιωτών, ήταν οι βασικές αιτίες που ώθησαν ανοδικά τις ασφαλιστικές εργασίες του κλάδου ζωής.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα εμφανίζεται μειωμένη, καθώς τα ασφάλιστρα του κλάδου παρουσίασαν οριακή μείωση και από τα 346,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στα 344,3 εκατ. ευρώ, ενώ αντιθέτως μικρή αύξηση παρουσίασε το πλήθος των ατομικών συμβολαίων, που ξεπέρασε το 1,4 εκατ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης, το πλήθος των συμβολαίων ζωής ανήλθε στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2019 σε 1.711.551 εκατ. έναντι 1.665.988 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, και αν και το πλήθος δεν ταυτίζεται πάντα με τον αριθμό των ασφαλισμένων, καταγράφει σαφή τάση στροφής προς την ιδιωτική ασφάλιση, είτε μέσω ατομικών είτε μέσω ομαδικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το συνολικό ύψος των ασφαλίστρων του κλάδου ζωής ανήλθε στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2019 στο 1,21 δισ. ευρώ έναντι 1,05 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.