Σε «αργή κίνηση» ο διαγωνισμός για το καζίνο

Σε «αργή κίνηση» ο διαγωνισμός για το καζίνο

2' 14" χρόνος ανάγνωσης

Στη σύνταξη και καθαρογραφή του πρακτικού αξιολόγησης της επάρκειας των φακέλων των δύο υποψηφίων για τον διαγωνισμό της χορήγησης άδειας ολοκληρωμένου συγκροτήματος καζίνο στο Ελληνικό προχωράει η Επιτροπή Διενέργειας της σχετικής διαδικασίας. Η αξιολόγηση, μετά και τις διευκρινιστικές δηλώσεις που ζήτησε από τους υποψηφίους η Επιτροπή, ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και συνεχίστηκε και χθες Δευτέρα.

Με τη διαβίβαση του πρακτικού στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που αναμένεται προς τα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας, αναμένεται να συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιό της και να κηρύξει την έναρξη της δεύτερης –και ουσιαστικής– φάσης, αυτή της αξιολόγησης των τεχνικών και, ύστερα, των οικονομικών προσφορών, οι οποίες δεν έχουν ακόμα αποσφραγιστεί. Δηλαδή τι ύψους επένδυση προτείνει ο κάθε υποψήφιος και τι προσφέρει ως  εφάπαξ τίμημα για την άδεια. Τα δύο αυτά στοιχεία συναξιολογούνται. Αμφότεροι, πάντως, οι υποψήφιοι έχουν μιλήσει για επένδυση της τάξεως του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ή και υψηλότερη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, όμως, είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να προκριθεί μόνο ο ένας εκ των δύο υποψηφίων, αφού τα νομιμοποιητικά και άλλα απαιτούμενα έγγραφα και προϋποθέσεις της μιας εκ των δύο υποψηφίων φέρεται να μην καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, από τη διαβίβαση του πρακτικού έως τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων απαιτούνται κατ’ ελάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες. Επιπλέον, εάν «κοπεί» ο ένας υποψήφιος αναμένεται να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Μια τέτοια προσφυγή θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις μήνες επιπλέον χρόνου. Καθίσταται έτσι σαφές πως σε μια τέτοια περίπτωση μέχρι να ανακηρυχθεί ανάδοχος-αδειούχος για το καζίνο θα απαιτηθούν τουλάχιστον τέσσερις μήνες. Οι δύο υποψήφιοι είναι αφενός η κοινοπραξία Mohegan Gaming and Entertainment με τη ΓΕΚ Τέρνα και αφετέρου η Hard Rock International.

Οι ψυχραιμότεροι στην αγορά επισημαίνουν πως ακόμα κι αν αποκλειστεί ο ένας εκ των δύο υποψηφίων, ο ανταγωνισμός έχει διασφαλιστεί και μαζί του ένα υψηλό τίμημα και επένδυση, αφού οι δεσμευτικές προσφορές έχουν ήδη κατατεθεί.

Τέσσερα θέματα σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής της Hard Rock International: στην εγγυητική επιστολή, στα νομιμοποιητικά του υπογράφοντος, στην απαιτούμενη εμπειρία κατασκευής ολοκληρωμένου συγκροτήματος καζίνο και στις βεβαιώσεις για το χρηματοδοτικό μοντέλο της συνολικής επένδυσης. Αν και υπάρχουν και άλλες επιμέρους λεπτομέρειες που έχρηζαν διευκρινίσεων στους φακέλους και των δύο υποψηφίων, αυτές φέρονται να έχουν «θεραπευτεί» κατά την περίοδο διευκρινίσεων που ζήτησε η Επιτροπή Διενέργειας.

Η όλη διαδικασία, πάντως, έχει ξεπεράσει σε χρόνο τις αρχικές εντυπώσεις της αγοράς και ενδέχεται να καθυστερήσει και την έναρξη της επένδυσης της Lamda Development στο Ελληνικό, αφού η οριστική ανάδειξη νικητή είναι προαπαιτούμενο (συμβασιοποιημένο και ψηφισθέν από τη Βουλή) για να προχωρήσει στην καταβολή της πρώτης δόσης για την απόκτηση της Ελληνικό Α.Ε. και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.